Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiT: 88 mln zł długu Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie umorzone decyzją ministra Budy (komunikat)

20.11.2023, 15:30aktualizacja: 20.11.2023, 16:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Minister Waldemar Buda podpisał dziś umowę, która zwalnia Instytut Matki i Dziecka w Warszawie z długu w wysokości 25,5 mln zł. Instytut to specjalistyczna placówka, która udziela pomocy pacjentom z całej Polski. Umorzenie długu to szansa na jej dalszy, stabilny rozwój.- Spłata pożyczki przekraczała możliwości finansowe Instytutu, dlatego podjąłem decyzję o jej umorzeniu. Instytut Matki i Dziecka jest instytucją o ponad 70-letniej tradycji. Pomaga pacjentom i prowadzi działalność naukowo-badawczą. Jego znaczenie jest nie do przecenienia, a dzięki umorzeniu zobowiązania finansowego, będzie mógł nadal stabilnie się rozwijać i pomagać chorym z całego kraju – podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

- Pozytywne rozwiązanie sytuacji pożyczki dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, nie miało by miejsca bez wsparcia premiera Mateusza Morawieckiego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Ministerstwa Zdrowia – zaznacza szef MRiT.

29 grudnia 2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Instytutem Matki i Dziecka, została zawarta umowa o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Przyznano Instytutowi w formie pożyczki 25,5 mln zł. Po aktualizacjach, termin rozpoczęcia spłaty pożyczki przypadał na 31 stycznia 2026 r. 17 października 2023 r. Instytut wystąpił do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z wnioskiem o umorzenie w całości pożyczki, argumentując to swoją trudną sytuacją finansową.

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należności mające charakter cywilno-prawny mogą być umarzane w całości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. W przypadku Instytutu, obie te przesłanki zostały spełnione.

Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie jest jednostką naukowo-badawczą, znaną w kraju i za granicą. Jest również ośrodkiem modelowym pod względem postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w wielu dziedzinach. Realizuje projekty z zakresu neonatologii, pediatrii, neurologii i ginekologii. Jako wyspecjalizowana jednostka, udziela świadczeń medycznych pacjentom z całej Polski.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ ewes/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2023, 15:30
Źródło informacji MRiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ