Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRPiT: Posiedzenie RDS pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego (komunikat)

19.11.2020, 16:20aktualizacja: 19.11.2020, 16:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MRPiT informuje:

Omówienie bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju, planowane działania rządu dotyczące wsparcia dla pracowników i pracodawców w dobie pandemii COVID-19 oraz kwestia umowy społecznej – to tematy dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. W spotkaniu uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki, wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk oraz strona społeczna reprezentowana przez związki zawodowe i organizacje pracodawców.

- Obecność premiera Morawieckiego na dzisiejszym posiedzeniu RDS to potwierdzenie wagi, jaką polski rząd przywiązuje do dialogu ze stroną społeczną oraz problemów, z jakimi od początku marca mierzy się polska gospodarka, w tym także rynek pracy. Naszym priorytetem jest bowiem utrzymanie możliwie największej liczby miejsc pracy oraz zabezpieczenie płynności finansowej firm, szczególnie tych z najbardziej potrzebujących branż. Może nam w tym pomóc umowa społeczna, nad którą – jestem przekonany – już wkrótce rozpoczniemy prace – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Czym jest Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych,organizacji pracodawców oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP.

Przedstawicielami strony rządowej w RDS są:

· Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – przewodniczący RDS,

· Jacek Sasin - Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych,

· Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej,

· Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury,

· Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

· Adam Niedzielski - Minister Zdrowia,

· Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki,

· Tadeusz Kościński - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

· Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska

oraz

· Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za dialog społeczny

· Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet.

Organizacje związkowe reprezentowane w RDS:

· Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

· Forum Związków Zawodowych,

· NSZZ "Solidarność"

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

· Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

· Konfederacja „Lewiatan”,

· Związek Rzemiosła Polskiego,

· Związek Pracodawców Business Centre Club,

· Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Z głosem doradczym przedstawiciele:

· Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

· Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

· Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

· Głównego Inspektora Pracy.

Geneza i cele RDS

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

Zadaniem Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki.

Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Rada wspiera również określanie i wdrażanie polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Jej rolą jest także budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP:serwis.pap.com.pl Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.11.2020, 16:20
Źródło informacji MRPiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ