Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o odwołaniu prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz kierownictwa SO Warszawa-Praga i powołaniu prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz prezesów SO w Bydgoszczy, Kielcach i Poznaniu (komunikat)

15.04.2024, 20:44aktualizacja: 16.04.2024, 09:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p.), prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

Procedura odwołania ze stanowiska prezesa sądu rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osoby pełniącej funkcję prezesa do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.).

W związku z pozytywnymi opiniami stosownych kolegiów (art. 27 § 5 u.s.p.) Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał:

– 10 kwietnia 2024 r. pana Jarosława Teklińskiego z pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce,

– 11 kwietnia 2024 r. pana Michała Bukiewicza z pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga,

– 11 kwietnia 2024 r. panią Kingę Kubuj z pełnienia funkcji wiceprezeski Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Jednocześnie informujemy, że – działając na podstawie art. 23 § 1, art. 24 § 1 i art. 26 § 1 u.s.p. – Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar powołał:

– 10 kwietnia 2024 r. pana Karola Ratajczaka, sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, do pełnienia funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,

– 11 kwietnia 2024 r. panią Marię Leszczyńską, sędzię Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, do pełnienia funkcji prezeski Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,

– 15 kwietnia 2024 r. panią Małgorzatę Solecką, sędzię Sądu Okręgowego w Kielcach, do pełnienia funkcji prezeski Sądu Okręgowego w Kielcach,

– 15 kwietnia 2024 r. pana Piotra Marciniaka, sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, do pełnienia funkcji sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Prezesi sądu apelacyjnego oraz sądu okręgowego powoływani są na sześcioletnią kadencję.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ maku/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.04.2024, 20:44
Źródło informacji Ministerstwo Sprawiedliwości
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ