Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: O wszczęciu procedury odwołania Prezesów oraz Wiceprezesów Sądów Rejonowych w Tarnowskich Górach, w Gliwicach i Rudzie Śląskiej oraz ich zawieszenia w pełnieniu czynności (komunikat)

05.04.2024, 22:24aktualizacja: 05.04.2024, 22:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

W związku z rozpoczęciem (5 kwietnia br.) procedury odwołania ze stanowiska Prezesów i Wiceprezesów Sądów Rejonowych w Tarnowskich Górach, w Gliwicach i Rudzie Śląskiej oraz ich zawieszenia w pełnieniu czynności, kolegia tamtejszych sądów otrzymały informacje o zamiarze odwołania:

1. Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sędziego Marcina Kulikowskiego;

2. Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Joanny Zachorowskiej;

3. Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędzi Ewy Żarkiewicz-Marek;

4. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Barbary Klepacz;

5. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Anny Jaworskiej-Wieloch;

6. Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędziego Adriana Klanka.

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

Przesłanki odwołania Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sędziego Marcina Kulikowskiego:

- powołanie na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka 7 listopada 2017 r. w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

- ponowne powołanie na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 10 listopada 2021 r.;

- karierę sędziego przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik kandydującej do Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Joanny Zachorowskiej:

- powołanie na stanowisko Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 22 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

- ponowne powołanie na stanowisko Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 24 listopada 2021 r.;

- powołanie na stanowisko Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 26 czerwca 2023 r.;

- karierę sędzi przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik kandydującej do KRS.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędzi Ewy Żarkiewicz-Marek:

- powołanie na stanowisko Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 10 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

- ponowne powołanie na stanowisko Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 10 listopada 2021 r.;

- karierę sędzi przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik kandydującej do KRS.

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Barbary Klepacz:

- powołanie na stanowisko Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 23 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

- ponowne powołanie na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach 24 listopada 2021 r.;

- karierę sędzi przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik i sędziemu Leszkowi Mazurowi kandydującym do KRS.

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędziego Adriana Klanka:

- powołanie na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 10 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

- ponowne powołanie na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2021 r.;

- karierę sędziego przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik i Leszkowi Mazurowi kandydującym do KRS.

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Anny Jaworskiej-Wieloch:

- powołanie na stanowisko sędzi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 25 sierpnia 2021 r.;

- powołanie na stanowisko Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 7 sierpnia 2023 r. w sytuacji zaledwie dwuletniego doświadczenia na stanowisku sędziowskim.

Do czasu zakończenia procedury wszyscy odwoływani prezesi i wiceprezesi sądów zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kblu/ wus/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.04.2024, 22:24
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ