Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Wszczęcie procedury odwołania ze stanowisk prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz ich zawieszenia (komunikat)

31.05.2024, 17:12aktualizacja: 31.05.2024, 17:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

W dniu dzisiejszym Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Koszalinie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionej funkcji sędzi Justyny Celińskiej pełniącej funkcję Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziego Tomasza Krzemianowskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie, w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 3 czerwca 2024 r. w pełnieniu czynności.

W odniesieniu do sędziów: Justyny Celińskiej i Tomasza Krzemińskiego wniosek Ministra został uzasadniony brakiem udziału samorządu sędziowskiego w ich wyborze na stanowiska prezesa i wiceprezesa sądu. Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. Kolejnym argumentem przemawiającym za wszczęciem procedury odwołania z zajmowanych stanowisk ww. sędziów jest podpisanie przez nich list poparcia sędziego Łukasza Piebiaka, kandydującego do Krajowej Rady Sądownictwa (nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.) w latach 2021 i 2022 r.

Dodatkowo wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędzi Justyny Celińskiej został uzasadniony apelem 75 sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz sędziów sądów rejonowych z właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie w którym wskazano, iż pani sędzia utraciła zaufanie ogółu sędziów, którzy nie widzą możliwości pozytywnego ułożenia współpracy w przyszłości.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Koszalinie po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji tych sądów, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ from/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.05.2024, 17:12
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ