Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Wszczęcie procedury odwołania ze stanowiska Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Prezesów i Wiceprezesów Sądów Okręgowych w Bielsko-Białej, Rybniku, Gliwicach i Sosnowcu oraz zawieszeniu ich w pełnieniu czynności (komunikat)

20.03.2024, 21:58aktualizacja: 20.03.2024, 21:59

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

W związku z rozpoczęciem (20 marca br.) procedury odwołania Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach sędzi Katarzyny Frydrych, Minister Adam Bodnar złożył wnioski o odwołanie prezesów i wiceprezesów SO apelacji katowickiej. Kolegia tutejszych sądów otrzymały informacje o zamiarze odwołania:

- Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej sędzi Anny Szwed-Szczygieł;

- Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Patryka Poniatowskiego;

- Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Wojciecha Głowackiego;

- Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka;

- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewy Janik;

- Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia;

- Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Ewy Łąpińskiej;

- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Katarzyny Czerwińskiej-Koral.

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach sędzi Katarzyny Frydrych:

- powołanie na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

- powołanie na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości od dnia 8.04.2021 r.;

- złożenie podpisu na liście poparcia sędzi D. Pawełczyk-Woickiej; kandydującej do Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.);

- powołanie dekretem z dnia 17 lipca 2023 na stanowisko prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej sędzi Anny Szwed-Szczygieł:

- w związku rekomendacją kandydatury Anny Szwed-Szczygieł do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w dniu 7.10.2016 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej wyraziło zdecydowanie negatywną opinię o kandydatce (11 głosów za, 47 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących się). W świetle obowiązujących wówczas przepisów sprzeciw samorządu sędziowskiego i legalnej Krajowej Rady Sądownictwa uniemożliwiał wybór kandydata Ministra Sprawiedliwości na stanowisko prezesa sądu;

- objęcie stanowiska wiceprezesa Sadu Okręgowego w Bielsku-Białej pomimo negatywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej (3 głosy za, 6 głosów przeciw);

- powołanie na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej przez ministra Zbigniewa Ziobrę, w sytuacji, kiedy znowelizowane w 2017 roku przepisy ustawy o ustroju sadów powszechnych wyeliminowały wpływ samorządu sędziowskiego na wybór prezesów sądów (o braku akceptacji dla jej kandydatury świadczy fakt, że dnia 20 marca 2023 r., na zgromadzeniu SO w Bielsku-Białej, na którym była przedstawiana jako prezes stawiło się zaledwie 16 spośród 43 sędziów tegoż sądu).

Przesłanki odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Patryka Poniatowskiego:

- podpisanie w 2018 r. listy poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi i Joannie Kołodziej-Michałowicz, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;

- podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi i Leszkowi Mazurowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;

- Powołanie w czerwcu 2019 r. na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach;

- Powołanie w dniu 04.02.2021 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;

- przebieg konkursu w październiku 2023 r. przed nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa na stanowisko sędziego w cywilnym wydziale Sądu Apelacyjnego w Katowicach, pomimo tego, że dotychczas orzekał w wydziale karnym.

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Wojciecha Głowackiego:

- podpisanie w 2018 r. list poparcia sędziom: Leszkowi Mazurowi, kandydującemu do Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.);

- podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi i Łukaszowi Piebiakowi, który kandydowali do Krajowej Rady Sądownictwa;

- delegowanie od 08.05.2018 r. na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach i objecie funkcji przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego;

- powołanie od 11.11.2018 r. na stanowisko prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

- powołanie w dniu 26 kwietnia 2022 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;

- powołanie w dniu 13 listopada 2023 r. na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Przesłanki odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka:

- powołanie dniu 19.02.2018 r. na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przez wiceministra Łukasza Piebiaka;

- powołanie w dniu 1.09.2023 r. na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku przez ministra Zbigniewa Ziobro (w sytuacji, kiedy dopiero z dniem 11.12.2023 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku);

- powołanie na wskazane wyżej stanowiska nastąpiło w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewy Janik:

- podpisanie list poparcia sędziom: Jędrzejowi Kondek i Leszkowi Mazurowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.;

- ponownie podpisanie list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi w 2022 r.;

- powołanie w dniu 1.03.2022 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

- powołanie w dniu 08.03.2022 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;

- powołanie w dniu 1.07.2023 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku (bez udziału samorządu sędziowskiego).

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia:

- podpisanie list poparcia sędziom: Teresie Kurcyusz-Furmanik i Leszkowi Mazurowi do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.;

- ponownie podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;

- powołanie w dniu 23.05.2018 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przez wiceministra Łukasza Piebiaka;

- powołanie w dniu 15.07.2020 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku;

- powołanie w dniu 24.03.2021 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;

- w dniu 07.05.2021 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Ewy Łąpińskiej:

- w dniu 6 marca 2018 r. została wybrana przez Sejm VIII kadencji na członka Krajowej Rady Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;

- w 2022 r. podpisała listy poparcia sędziom: Katarzynie Chmurze, Leszkowi Mazurowi, Maciejowi Miterze i Pawłowi Styrnie, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa;

- w dniu 12 maja 2022 r. ponownie została wybrana przez Sejm VIII kadencji na członka Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r.;

- w dniu 1.04.2022 r. została powołana do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

- w dniu 27.01.2023 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sosnowcu, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Katarzyny Czerwińskiej-Koral:

- w dniu 16.03.2023 została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sosnowcu po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.;

- w dniu 17.07.2023 r. została powołana na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu przez wiceminister Katarzynę Frydrych w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Do czasu zakończenia procedury wszyscy odwoływani prezesi i wiceprezesi sądów zostali zawieszenie w pełnieniu obowiązków służbowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.03.2024, 21:58
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ