Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Wszczęcie procedury odwołania ze stanowiska Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz zawieszenie Prezesa w pełnieniu czynności (komunikat)

03.04.2024, 21:44aktualizacja: 03.04.2024, 21:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania ze stanowiska prezesa sądu rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osoby pełniącej funkcję prezesa do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić w pełnieniu czynności osobę, której dotyczy wniosek (art. 27 § 2 u.s.p.).

Dziś Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionej funkcji sędziego SR Jarosława Teklińskiego, pełniącego funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz zawiesił go w pełnieniu czynności.

1 lutego 2024 r. do Ministra Sprawiedliwości wpłynął apel sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce o odwołanie sędziego Jarosława Teklińskiego z funkcji Prezesa SO w Ostrołęce. W uzasadnieniu apelu podniesiono, że sędzia Jarosław Tekliński został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z pominięciem stanowiska samorządu sędziowskiego, zaś od chwili powołania nie podjął żadnej próby współpracy z sędziami, nie przedstawił koncepcji funkcjonowania i działania sądu okręgowego i podległych mu sądów rejonowych.

W odniesieniu do sędziego Jarosława Teklińskiego wniosek Ministra został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonym przez ogół sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce w jego wyborze na stanowisko prezesa sądu. Kolejnym argumentem przemawiającym za odwołaniem jest udział sędziego Jarosława Teklińskiego w procedurze konkursowej przed Krajową Radą Sądownictwa, ukształtowaną ustawą z dnia 7 grudnia 2017 r., przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce) – wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. W ocenie Ministra Sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji.

W ocenie Ministra Sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania, nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kblu/ mhr/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.04.2024, 21:44
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ