Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MS: Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. konkursu oraz wyłonienia kandydata na dyrektora KSSiP (komunikat)

09.02.2024, 11:37aktualizacja: 09.02.2024, 11:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał zarządzenie w sprawie konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W konkursie mogą wziąć udział sędziowie i prokuratorzy (również w stanie spoczynku) lub osoby z tytułem naukowym profesora albo doktora habilitowanego nauk prawnych. Opinie na temat kandydatów oraz ich ranking przedstawi Ministrowi specjalnie powołany do tego zespół.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. konkursu oraz wyłonienia kandydata na dyrektora KSSiP

Wymagania wobec kandydatów:

- co najmniej trzyletni staż w kierowaniu instytucją publiczną, uczelnią wyższą lub organizacją pozarządową w okresie piętnastu lat przed ogłoszeniem konkursu;

- doświadczenie w organizowaniu działalności szkoleniowej lub dydaktycznej w zakresie prawa lub doświadczenie związane z organizowaniem szkoleń w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury;

- znajomość języka angielskiego.

Zostaje powołany zespół ds. wyłonienia kandydata na dyrektora KSSiP.

Skład zespołu: jako przewodniczący - dr hab. Mirosław Wyrzykowski (prof. UW, sędzia TK w stanie spoczynku), prof. dr hab. Janina Błachut (UJ, członkini Rady Programowej KSSiP), Jarosław Gwizdak (członek zarządu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa), prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak (UŁ, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku), Ewa Leszczyńska-Furtak (sędzia SA w Warszawie), Andrzej Pogorzelski (prokurator PK), Małgorzata Szeroczyńska (prokurator PR w Żyrardowie, członkini Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym), Stefan Śnieżko (prokurator PK w stanie spoczynku), Igor Tuleya (sędzia SO w Warszawie), przedstawiciel Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodniczący może zaprosić do zespołu inne osoby, które będą miały głos doradczy.

Zespół ustali jednolite kryteria oceny kandydatów na dyrektora KSSiP, zgromadzi dokumentacje na ich temat, dokona oceny formalnej oraz wysłucha kandydatów. Następnie przedstawi Ministrowi wyniki tej oceny w formie opinii oraz rankingu kandydatów. Decyzje podejmowane będą w drodze ustalenia stanowisk. W przypadku dużej różnicy zdań przewodniczący będzie mógł zarządzić głosowanie. Aby posiedzenie zespołu się odbyło, musi być obecna co najmniej połowa jego członków.

Szczegóły dotyczące formalności, znajdą Państwo wkrótce w ogłoszeniach zamieszczonych w prasie oraz w BIP. Termin zgłoszeń upływa 22.02.2024 r.

Biuro Komunikacji i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ sdd/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.02.2024, 11:37
Źródło informacji MS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ