Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSWiA: Projekt nowelizacji ustawy pomocowej trafi do konsultacji (komunikat)

29.03.2024, 16:41aktualizacja: 29.03.2024, 16:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje:

W piątek, 29 marca br. projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został przesłany do Rządowego Centrum Legislacji. Po wpisaniu do Wykazu Prac Legislacyjnych zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu projekt trafi do Sejmu.

Nowelizacja ustawy przedłuża ochronę tymczasową dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzoną decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z 4 marca 2022 r., stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców. Ponadto jest realizacją zapowiedzi Rządu RP ze stycznia 2024 roku o konieczności przygotowania kompleksowej nowelizacji ustawy w celu dostosowania jej zapisów do obecnej sytuacji uchodźców wojennych oraz uszczelnienia systemu udzielanego wsparcia.

Zgodnie z projektem ustawy, pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku. Jednocześnie od przyszłego roku będzie możliwa zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Propozycja zakłada, że zmiana statusu na pobyt czasowy będzie możliwa dla obywatela Ukrainy, który spełni następujące warunki:

- uzupełni i zaktualizuje wszystkie niezbędne dane w bazie PESEL UKR w organie gminy; - złoży elektroniczny wniosek do wojewody; - miał aktywny status UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku, - służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nie wniosą sprzeciwu w sprawie zmiany statusu pobytowego.

Po pozytywnym przejściu procedury, osoba ta otrzyma kartę pobytu z adnotacją „poprzednio posiadał ochronę czasową”.

Zapisy dotyczące wsparcia

Na podstawie analizy obecnej sytuacji oraz konsultacji z wojewodami, a także przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, przygotowano zmiany systemu wsparcia.

Od 1 lipca br. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody. Zmienią się także zasady partycypacji w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, tak aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie.

Zmiany obejmą również wygaszenie świadczenia pieniężnego z art. 13 ustawy, związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.

W ramach prac nad nowelizacją planowane są także zmiany w zakresie obowiązku uczęszczania przez dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji oraz w zakresie uznawania kwalifikacji m.in. psychologów.

Od 1 lipca br. nastąpi wygaszenie wsparcia w zakresie finansowania:

- wykonywania fotografii;- jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł.

Szerokie konsultacje projektu nowelizacji ustawy pomocowej

Wstępne założenia były prezentowane i dyskutowane w czasie spotkania z wojewodami, konsulem Ukrainy w Polsce, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz organizacjami pomagającymi uchodźcom wojennym w Polsce.

Po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy, rozpoczną się szerokie konsultacje międzyresortowe i społeczne. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi zaplanowane jest na 9 kwietnia br.

Projekt nowelizacji ustawy powstał we współpracy z innymi resortami, m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

pab/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.03.2024, 16:41
Źródło informacji MSWiA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ