Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MSWiA ws. zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PWPW S.A. (komunikat)

18.05.2021, 12:30aktualizacja: 18.05.2021, 12:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje:

Komunikat MSWiA o odbyciu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 maja 2021 r.

Na polecenie ministra Mariusza Kamińskiego 17 maja 2021 r. odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dla której Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020, a także Wystąpieniem Pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 31 grudnia 2020 r. z kontroli udziału spółki w przygotowaniu wyborów Prezydenta RP planowanych na 10 maja 2020 r., podjęło uchwałę o udzieleniu absolutorium członkom zarządu PWPW S.A. z pełnienia obowiązków.

WZA m.in. zatwierdziło także sprawozdania finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. PWPW S.A. osiągnęła przychody w wysokości 745.127.029 zł i zysk netto w wysokości 77.223.779 zł. Suma bilansowa na 31 grudnia 2020 r. wynosi 1.226.891.348 zł.

Podjęto uchwałę o podziale zysku netto. Na rzecz Skarbu Państwa Zgromadzenie uchwaliło dywidendę w wysokości 45.000.000 zł (po uprzednim odprowadzeniu przez Spółkę wpłaty z zysku w wysokości 11.111.769 zł oraz wpłaty na Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 5.555.885 zł). Na kapitał zapasowy WZA przeznaczyło kwotę 6.177.902 zł, natomiast na nagrody roczne dla pracowników kwotę 9.378.223 zł.

PWPW zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań z zakresu tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy), zarówno w zakresie fizycznych nośników, jak również tożsamości elektronicznej, a także rozwiązań hybrydowych łączących nośniki fizyczne z bezpiecznymi rozwiązaniami informatycznymi. PWPW drukuje banknoty dla Narodowego Banku Polskiego i dostarcza szereg systemów informatycznych o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, jednocześnie intensywnie rozwijając obszar bezpiecznych rozwiązań cyfrowych dla podmiotów rynkowych i użytkowników indywidualnych. Wytwórnia eksportuje swoje produkty na rynki ponad 40 państw, w tym 16 państw Unii Europejskiej.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP)

kom/ agzi/ lena/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.05.2021, 12:30
Źródło informacji MSWiA
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ