Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Nadzwyczajne wsparcie samorządów dla ukraińskich regionów i miast

01.12.2022, 16:26aktualizacja: 01.12.2022, 17:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Mer Kijowa, Witalij Kliczko wziął zdalny udział w spotkaniu Europejskiego Sojuszu Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy; fot. CoR
Mer Kijowa, Witalij Kliczko wziął zdalny udział w spotkaniu Europejskiego Sojuszu Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy; fot. CoR
Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy zachęca władze wszystkich europejskich samorządów lokalnych i regionalnych, chcących przekazać lub zabezpieczyć sprzęt ratunkowy dla ukraińskich regionów i miast, do kontaktu pod adresem SupportUkraine@cor.europa.eu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pomocy.

„Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy wzywa przywódców krajowych, regionalnych i lokalnych do połączenia sił w celu udzielenia nadzwyczajnego wsparcia regionom i miastom Ukrainy w obliczu rosyjskich wysiłków zmierzających do pozostawienia Ukraińców bez domów, ogrzewania, światła i wody tej zimy” – czytamy w stanowisku przyjętym przez sojusz.

W dokumencie zaznaczono, że wykorzystanie przez Unię Europejską mechanizmu ochrony ludności w celu zabezpieczenia dostaw zastępczych generatorów energii elektrycznej i innego sprzętu pilnie potrzebnego obecnie Ukrainie, jest krokiem we właściwym kierunku. To samo dotyczy zobowiązania UE do zapewnienia pomocy finansowej w wysokości 18 miliardów euro, aby pomóc Ukrainie przetrwać zimę.

„Odbudowa Ukrainy nie jest wyzwaniem, które zaczyna się po wojnie; musi rozpocząć się teraz. Członkowie Sojuszu – oraz setki unijnych i ukraińskich władz lokalnych i regionalnych reprezentowanych przez partnerów Sojuszu – wzywają społeczność międzynarodową do wykorzystania zbliżającej się konferencji w Paryżu w grudniu w sprawie wsparcia Ukrainy w celu zwrócenia uwagi na pilne działania, jakie mogą podjąć partnerzy z sektora publicznego i prywatnego. Działania te powinny być skoordynowane, angażować wszystkie szczeble władzy i wspierać proces decentralizacji na Ukrainie – proces, który znacznie zwiększył odporność Ukrainy w obliczu rosyjskiej wojny podboju i zniszczenia” – zaznaczono w dokumencie.

Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy został utworzony w czerwcu 2022 r. przez stowarzyszenia i sieci stowarzyszeń lokalnych i regionalnych na Ukrainie i w Unii Europejskiej, zrzeszone przez Europejski Komitet Regionów. Sojusz zbudowany jest na zasadach: wspierania integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy; wsparcie integracji europejskiej Ukrainy; upodmiotowienie samorządu lokalnego; strategia odbudowy oparta na zintegrowanym planowaniu na szczeblu gminnym i regionalnym; zasady Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego; rozwój i modernizacja wsi; poprawa dobrych rządów; regionalny rozwój biznesu i innowacje.

Partnerzy założyciele Sojuszu zachęcają poszczególne miasta i regiony, a także partnerów z sektora publicznego i prywatnego do przystąpienia do Sojuszu. Informacje o Sojuszu można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Komitetu Regionów, który pełni funkcję sekretariatu. Administracje lokalne i regionalne UE, które chcą przekazać lub zabezpieczyć sprzęt ratunkowy dla ukraińskich regionów i miast, powinny skontaktować się z SupportUkraine@cor.europa.eu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pomocy.

Prace Sojuszu są ściśle skoordynowane ze wsparciem udzielanym Ukrainie przez Unię Europejską oraz z powstającym mechanizmem koordynacji rozwijanym przez społeczność międzynarodową.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.12.2022, 16:26
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.