Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Oddłużanie korzyścią dla klienta i rynku finansowego

20.04.2021, 12:42aktualizacja: 20.04.2021, 12:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Ulga od Długu
Ulga od Długu
Działania oddłużeniowe są szczególnie potrzebne obecnie w sytuacji, w której wielu konsumentów dotkniętych skutkami kryzysu wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 ma olbrzymie problemy z obsługą swojego zadłużenia. Niejednokrotnie prowadzi to do spirali zadłużania się i zaciągania coraz to nowych długów. Spirala zadłużenia wpływa zaś destrukcyjnie na każdy aspekt życia dłużnika, skutecznie niszcząc jego zaufanie do rynku finansowego.

W długoterminowym interesie całego rynku finansowego jest funkcjonowanie na nim podmiotów, które zajmują się w sposób profesjonalny oddłużaniem klientów instytucji finansowych – nawet kosztem krótkoterminowych zysków instytucjonalnych uczestników rynku finansowego. Program Ulga od Długu, jak i działalność innych podmiotów oddłużeniowych służy przywróceniu na rynku finansowym zdrowej równowagi. Niewątpliwie także pomoże chronić interesy konsumentów, jako najważniejszych uczestników rynku finansowego – z jednej strony, a z drugiej – najsłabszego uczestnika ze względu na nierówną pozycję, tj. taką, w której to instytucje finansowe mają przewagę nad konsumentem i mogą kształtować charakter współpracy, uwzględniają interes wyłącznie silniejszej strony. Biorąc pod uwagę tę asymetrię trudno oprzeć się wrażeniu, że podmioty „oddłużeniowe” mogą stanowić istotne wsparcie dla instytucji finansowych, choćby ze względu na weryfikację i odmowę pomocy w oddłużaniu konsumentom, którzy chcieliby przysporzyć sobie korzyści majątkowe kosztem swoich wierzycieli, uzurpując sobie bezpodstawnie prawo do redukcji zadłużenia.

„Kancelaria chce współpracować ze wszystkimi podmiotami rynkowymi, opierając wzajemne relacje biznesowe na szacunku i poszanowaniu zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami” – mówi Marta Janowicz–Stradomska, partner zarządzający Kancelarii Prawnej CERTO M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy Sp.k., wspierającej prawnie osoby przystępujące do Programu Ulga od Długu.

Z całą pewnością Program Ulga od Długu może stanowić konkurencję dla programów oddłużeniowych niektórych instytucji pożyczkowych. Trudno jednak uznać, że konkurowanie z innymi programami oddłużeniowymi jest czymś niekorzystnym dla klienta.

Jakie są korzyści z przystąpienia do Programu Ulga od Długu?

Posłużmy się przykładem klienta, który ma zadłużenie 45.000 zł, po 9.000 zł długu w 5 firmach pożyczkowych. Klient taki przystępuje do Programu Ulga od Długu na 36 miesięcy, jego miesięczna wpłata na poczet Programu wyniesie 908,61 zł. Łącznie klient zapłaci 32.709,83 zł, czyli o ponad 12.000 zł mniej, niż gdyby wpłacał środki bezpośrednio do wierzycieli. W tej kwocie ujęte są wszystkie opłaty administracyjne, wynagrodzenie kancelarii prawej, wynagrodzenie od sukcesu oraz spłata zadłużenia u wspomnianych wyżej wierzycieli.

Oczywiście w trakcie trwania Programu Ulga od Długu, jego historia kredytowa może się pogorszyć, bo wpłacając na program oddłużeniowy środki nie będą od razu przekazywane do wierzycieli, a dopiero po zgromadzaniu środków na wynegocjowanych warunkach. Oczywiście jeżeli klient ma środki może wpłacać zarówno na program oddłużeniowy, jak i do wierzycieli. Zazwyczaj jednak klienci przystępujący do programu już od jakiegoś czasu zaprzestali spłat swoim wierzycielom i w każdej chwili mogli spodziewać się przekazania sprawy do windykacji, a potem do sądu.

Co wówczas? Prawnicy obsługujący klienta w programie Ulga od Długu po przeanalizowaniu umów i opłat jakie klient zawarł z wierzycielem mogą przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty oraz będą mogli reprezentować klienta w sądzie. Postępowanie sądowe umożliwia dalsze prowadzenie negocjacji aż do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Co więcej w postępowaniu sądowym pojawia się możliwość zawnioskowania o rozłożenie na raty dochodzonej wierzytelności bez zgody wierzyciela. Złożenie sprzeciwu do nakazu zapłaty, wydłuża proces odzyskania wierzytelności, a wszczęcie egzekucji nie przyśpieszy go przy wielości wierzycieli, czy też ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W międzyczasie specjaliści z Programu Ulga od Długu w dalszym ciągu prowadzą negocjacje z wierzycielami, ale też pracują z klientami poprzez m.in. system motywacyjny do oszczędzania środków niezbędnych do spłaty wierzycieli, edukację w przedmiocie optymalizacji zarządzania ich budżetami. W przypadku osiągnięcia porozumienia z wierzycielami co do spłaty wszystkich wierzytelności klienta, profesjonaliści Programu Ulga od Długu zastępują niejako syndyka, który po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przejmuje pieczę nad mieniem upadłego w celu dokonania upłynnienia majątku oraz podziału uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy wierzycieli. Samo postępowanie upadłościowe trwa w czasie i niesie za sobą dodatkowe koszty dla klienta, znacznie zmniejszając jego zdolność spłaty zobowiązań.

Czy doszłoby do nakazu zapłaty gdyby klient nie przystąpił do programu Ulga od Długu? Z pewnością tak, bo większość klientów ma kilku wierzycieli, łączną kwotę rat przekraczającą jego możliwości finansowe co dla wielu firm pożyczkowych już na etapie weryfikacji klienta było widoczne biorąc pod uwagę dostępność tych danych w bazach dłużników.

Ostateczna decyzja, czy przystąpić do Programu Ulga od Długu i oddać swoje sprawy do prowadzenia profesjonalistom, czy zdać się na dobrą wolę firmy pożyczkowej należy jednak zawsze do klienta.

KONTAKT:

Ulga od Długu

https://ulgaoddlugu.pl/

tel. 123 453 845

e-mail: pr@ulgaoddlugu.pl

Źródło informacji: Ulga od Długu

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 20.04.2021, 12:42
Źródło informacji Ulga od Długu
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.