Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Parlament Europejski i Rada UE uzgodniły założenia rozporządzenia ws. zarządzania danymi

03.12.2021, 12:21aktualizacja: 03.12.2021, 12:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Niemiecka eurodeputowana Angelika Niebler; © European Union 2020 - Source : EP
Niemiecka eurodeputowana Angelika Niebler; © European Union 2020 - Source : EP
Zasady udostępniania większej ilości danych start-upom i firmom w celu stymulowania innowacji zostały nieformalnie uzgodnione przez eurodeputowanych i prezydencję Rady UE. To kolejny krok ku opracowaniu rozporządzenia ws. zarządzania danymi (Data Governance Act - DGA).

Rozporządzenie ws. zarządzania danymi ma zagwarantować neutralność rynków danych oraz ułatwić bezpieczne ponowne wykorzystanie niektórych danych posiadanych przez sektor publiczny (m.in. dotyczących zdrowia, rolnictwa lub środowiska). Rolą nowych unijnych przepisów jest stworzenie wspólnych europejskich przestrzeni danych w strategicznych dziedzinach, takich jak zdrowie, środowisko, energia, rolnictwo, mobilność, finanse, produkcja czy administracja publiczna.

Według Komisji Europejskiej ilość danych generowanych przez organy publiczne, przedsiębiorstwa i obywateli ma wzrosnąć pięciokrotnie w latach 2018-2025. Nowe przepisy mają umożliwić wykorzystanie tych danych z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa i uczciwości.

„Naszym celem w przypadku DGA było stworzenie podstaw gospodarki opartej na danych, której ludzie i firmy mogą zaufać. Dzielenie się danymi może stymulować nowe modele biznesowe i innowacje społeczne, jednak musi gwarantować zaufanie i uczciwość. Doświadczenie pokazuje, że zaufanie – zarówno w kwestiach prywatności, jak również poufności cennych danych biznesowych – jest tu kwestią nadrzędną. Parlament kładł nacisk na to, by gwarancje zaufania zostały wpisane w przyszłość europejskiej gospodarki opartej na danych” – powiedziała niemiecka eurodeputowana Angelika Niebler.

Warunkiem uwolnienia potencjału sztucznej inteligencji jest szersze udostępnianie danych, dzięki któremu start-upy i firmy będą w stanie rozwijać cyfrowy ekosystem oparty na unijnych standardach. Podczas negocjacji europosłowie kładli nacisk na potrzebę wzmocnienia przepisów dotyczących zaufania i uczciwego dostępu w celu zagwarantowania szczelności systemu, tak by zminimalizować możliwość nadużyć ze strony operatorów z krajów spoza UE.

Posłowie sformułowali również precyzyjne wymagania, jakie będą musiały spełniać usługi podlegające DGA. Zgodnie z ustaleniami zaufane usługi udostępniania danych będą wykorzystywać wspólne europejskie logo poświadczające ich zgodność z DGA.

Z kolei organy sektora publicznego będą musiały unikać tworzenia wyłącznych praw do ponownego wykorzystywania niektórych danych, a umowy o wyłączność powinny być ograniczone do okresu 12 miesięcy w przypadku nowych umów i 2,5 roku w przypadku istniejących, aby udostępnić więcej danych dla MŚP i start-upów.

„Jesteśmy na początku ery sztucznej inteligencji i Europa będzie potrzebowała coraz większej ilości danych. Nowe rozporządzenie powinno umożliwić łatwe i bezpieczne korzystanie z bogatych baz danych rozsianych po całej UE. Rewolucja danych nie będzie czekać na Europę. Musimy działać teraz, jeśli europejskie firmy cyfrowe chcą znaleźć się wśród największych innowatorów cyfrowych na świecie” – powiedziała Angelika Niebler.

Europosłowie zwrócili również uwagę na potrzebę jak najlepszego wykorzystania danych udostępnianych dobrowolnie do celów leżących w interesie ogólnym, takich jak badania naukowe, opieka zdrowotna, przeciwdziałanie zmianom klimatu czy poprawa mobilności.

PE wzmocnił również mandat Rady ds. Innowacji Danych, która zapewni fachową wiedzę przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania danymi. Rada będzie doradzać Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących cyberbezpieczeństwa wymiany i przechowywania danych oraz będzie naciskać na międzynarodową standaryzację i możliwość przenoszenia danych.

Nieformalne porozumienie będzie teraz musiało zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament i Radę, aby mogło wejść w życie. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii będzie głosować nad tekstem na najbliższym posiedzeniu.

Źródło informacji: EuroPAP News
 

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.12.2021, 12:21
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ