Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PK: Oświadczenie Prokuratury Krajowej w związku z kłamliwą publikacją stacji TVN24 pt. „Kłamstwa vatowskie” (komunikat)

21.02.2021, 17:55aktualizacja: 21.02.2021, 17:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- PK informuje:

Wyemitowany przez stację TVN24 materiał pt. „Kłamstwa vatowskie” przedstawia całkowicie nieprawdziwy obraz dotyczący postępowań karnych przeciwko członkom mafii vatowskich. Wbrew twierdzeniom autorów skrajnie manipulatorskiej publikacji, działania prokuratury wymierzone w przestępczość podatkową w zasadniczy sposób przyczyniły się do zmiany w ściągalności podatku VAT.

O przełomowych działaniach prokuratury od 2016 r. wymierzonych w mafie vatowskich świadczą liczby.

W 2017 r. zarejestrowano 915 postępowań dotyczących wyłudzeń podatku od towarów i usług, w których wartość uszczuplenia należności Skarbu Państwa lub narażenia na uszczuplenie przekroczyła 1 mln zł, w 2018 r. – 1043, zaś w 2019 r. – 1187. W latach 2014-2015 prowadzono odpowiednio: 623 i 667 takie sprawy.

W ramach postępowań, o których mowa wyżej zarzuty przedstawiono, zmieniono lub uzupełniono w 2017 r. – 1866 podejrzanym, w 2018 r. – 1838, zaś w 2019 r – 2138 . W latach 2014-2015 analogiczne czynności procesowe wykonano z 1128 i 1328 podejrzanymi.

Łączna kwota uszczupleń lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych objęta zarzutami wyniosła w latach 2017 -2019 prawie 54 mld zł. W latach 2014-2015 kwoty uszczupleń objętych zarzutami wynosiły tylko 18 mld zł.

Aktami oskarżenia obejmującymi przestępstwa związane z różnymi mechanizmami wyłudzania podatku od towaru i usług, w których wartość uszczuplenia należności Skarbu Państwa lub narażenia na uszczuplenie przekraczała 1 mln złotych zakończono w 2017 – 196 spraw, w 2018 r. – 307 i w 2019 r. – 380. Objęto nimi odpowiednio: 862; 1064 i 1294 oskarżonych. W latach 2014-2015 w tego rodzaju postępowaniach skierowano odpowiednio: 103 i 138 aktów oskarżenia, którymi objęto odpowiednio: 343 i 329 oskarżonych.

Wartość zabezpieczeń majątkowych w sprawach gospodarczych w tym dotyczących wyłudzeń podatku VAT w latach 2016-2020 wynosiła około 10 mld zł.

Równocześnie z wypowiedzeniem wojny mafiom vatowskim przez prokuraturę i powołane do tego służby nastąpił radykalny spadek luki vatowskiej. O ile w 2015 roku luka ta wynosiła w ujęciu procentowym 24,2, o tyle w roku 2019 wynosiła już tylko 12 procent. Z danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, iż wpływy budżetu z podatku VAT w roku 2015 r. wynosiły 123 mld zł, zaś w latach 2017-2019 odpowiednio: 157 mld zł, 166 mld zł oraz 181 mld zł.

Spadek ten jest przede wszystkim wynikiem efektu mrożącego wywołanego szeroko zakrojonych działań prokuratury i organów ścigania, przy czym działania te odbywały się od 2017 roku na podstawie znowelizowanego kodeksu karnego. Kodeks ten wprowadził nowy sposób ujęcia przestępstw vatowskich co umożliwiło łatwiejsze ściganie sprawców tych przestępstw oraz przestępstwo zbrodni vatowskiej zagrożonej karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Na skutek działań prokuratury i organów ścigania, zlikwidowano wiele grup przestępczych zajmujących się tym procederem a osoby popełniające tego rodzaju przestępstwa zostały pozbawione wolności, co znacznie zmniejszyło przestępczość „vatowską”. Skuteczne, szeroko zakrojono działania prokuratury odniosły efekt prewencyjny, odstraszający potencjalnych przestępców.

Zaznaczyć należy, że wskazane wyżej kwoty zabezpieczeń prokuratura przekazuje do budżetu państwa po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych. Czynienie z tego faktu zarzutu przez TVN24 jest kuriozalne. Podobnie kuriozalny jest zarzut, że postępowania przeciwko członkom mafii vatowskich są długotrwałe. Są to śledztwa niezwykle skomplikowane, wymagające przeprowadzenia szerokich czynności procesowych i operacyjnych. Ich zakończenie w krótkim czasie nie jest możliwe.

Za szczególnie skandaliczne prokuratura uznaje niczym nie uzasadnione twierdzenie, że w postępowaniach karnych dotyczących mafii vatowskich prokuratura oskarża niewinnych ludzi, a wielkie kwoty wyłudzeń często istnieją tylko na papierze. To nie dziennikarze TVN24, a sądy rozstrzygają o winie oskarżonych. Kwoty wyłudzeń nie istnieją zaś tylko na papierze – są to realne pieniądze wyłudzone przez przestępców z budżetu państwa.

Prokuratura wyraża oburzenie, że obszerna informacja udzielona dziennikarzom stacji przygotowującym publikację została przez nich zatajona w programie przed widzami co świadczy o złej woli i nierzetelności w kształtowaniu informacji.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ nmk/ robs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.02.2021, 17:55
Źródło informacji PK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ