Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PK: Sąd utrzymał w mocy wyrok skazujący wobec byłego senatora Józefa P. i jego asystenta (komunikat)

03.03.2021, 17:12aktualizacja: 03.03.2021, 17:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Prokuratura Krajowa informuje:

Dzisiaj (03.03.2021 roku) Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok skazujący byłego senatora RP VIII kadencji - Józefa P., jego asystenta podającego się za dyrektora biura senatorskiego - Jarosława W. oraz dwie inne osoby za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym. Tym samym Sąd nie uwzględnił złożonych w tej sprawie apelacji.

Akt oskarżenia w tej sprawie (3 lipca 2018 roku) skierował Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Sąd I instancji skazał byłego senatora na karę bezwzględnego pozbawienia wolności

Sąd I instancji skazał byłego senatora Józefa P. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa. Jarosław W. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 3 tysięcy złotych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa.

Tomasz G. został skazany na rok pozbawienia wolności natomiast Krystian S. na 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał powyższy wyrok w mocy, zatem jest on prawomocny.

40 tysięcy złotych łapówki

Były Senator RP VIII kadencji - Józef P. był oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tysięcy złotych w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku – podejrzanego Tomasza G. W toku postępowania administracyjnego Józef P. podjął się załatwienia upoważnienia dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do wyrażenia zgody na prawnie dopuszczalne odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych dla projektowanego budynku Galerii Handlowo – Usługowo – Rozrywkowej „Nowy Rynek” w Jeleniej Górze, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęta przez byłego senatora korzyść majątkowa została wpłacona na należący do niego rachunek bankowy. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie co najmniej od 1 czerwca 2015 roku do 22 września 2015 roku w Warszawie i Wrocławiu. Prokurator zarzucał Józefowi P. popełnienie przestępstwa z art. 228 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

O współudział w popełnieniu tego przestępstwa został oskarżony Jarosław W. – asystent senatora, podający się za dyrektora biura senatorskiego.

Natomiast biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku – podejrzanego Tomasza G., prokurator oskarżał o wręczenie byłemu senatorowi Józefowi P. tej korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tysięcy złotych. Tomasz G. był ponadto oskarżony o udzielenie korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego dotyczącego Galerii Handlowo – Usługowo – Rozrywkowej „Nowy Rynek” w Jeleniej Górze. Korzystając z pośrednictwa podejrzanego Jarosława W., powołującego się m.in. na osobiste zaangażowanie ówczesnego senatora Józefa P., Tomasz G. przekazał Jarosławowi W. pieniądze w łącznej kwocie co najmniej 5 tysięcy złotych, celem ich przekazania nieustalonym osobom. Pieniądze te nie trafiły jednak do osób pełniących funkcje publiczne w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, bowiem podejrzany Jarosław W. je przyjął, jednak nie przekazał ich tym osobom.

Prokurator oskarżał Tomasza G. o popełnienie dwóch przestępstw z art. 229 par. 1 kodeksu karnego. Każde z nich zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Nielegalna koncesja na wydobywanie kopalin

Były senator RP VIII kadencji Józefa P. oraz jego asystent Jarosław W. byli również oskarżeni o przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 20 tysięcy złotych oraz przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 6 tysięcy złotych (Józef P.) i 5 tysięcy złotych (Jarosław W.) od podejrzanych: Albina M. i Krystiana S. W zamian za te pieniądze oskarżeni podjęli się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie co najmniej od 28 kwietnia 2015 roku do 31 października 2015 roku we Wrocławiu i w Warszawie.

Prokurator oskarżał Józefa P. i Jarosława W. o popełnienie przestępstwa z art. 230 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Natomiast Albin M. oraz Krystian S. zostali oskarżeni o wręczenie korzyści majątkowej Józefowi P. oraz Jarosławowi W., której część miała zostać przekazana przez Jarosława W. pracownikom zatrudnionym w określonych instytucjach państwowych i samorządowych, w celu bezprawnego załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin. Pieniądze dla senatora Józefa P. zostały wpłacone na jego rachunek bankowy i zostały przez niego przyjęte. Natomiast pieniądze w kwocie 5 tysięcy złotych przekazane Jarosławowi W. zostały przez niego przyjęte, jednak nie zostały przekazane dalej osobom pełniącym funkcje publiczne.

Prokurator oskarżył Albina M. oraz Krystiana S. o popełnienie dwóch przestępstw z art. 229 par. 1 kodeksu karnego. Każde z nich zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował akt oskarżenia w ramach postępowania prowadzonego od 2015 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.

kom/ robs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.03.2021, 17:12
Źródło informacji PK
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ