Newsletter

Polityka i społeczeństwo

PK ws. umorzonego śledztwa dotyczące tzw. „jednorękich bandytów” (komunikat)

31.10.2017, 16:16aktualizacja: 31.10.2017, 16:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

-PK informuje:

Na polecenie I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej analizuje akta postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu przeciwko siedmiu urzędnikom Ministerstwa Finansów.

W latach 2006 – 2009 urzędnicy Ministerstwa Finansów mieli nie dopełnić swoich obowiązków i w ten sposób doprowadzić, na podstawie poświadczających nieprawdę opinii przedrejestrowych, do rejestracji prawie 78 tysięcy automatów do gier o niskich wygranych – tzw. „jednorękich bandytów” – wbrew obowiązującym wówczas przepisom, w tym obowiązującej wówczas ustawie z 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje ustawa z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych). Urzędnicy Ministerstwa Finansów z poszczególnych organów celnych w kraju otrzymywali informacje mogące nasuwać uzasadnione podejrzenie, że automaty do gier działały w sposób niezgodny z przepisami ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych w zakresie dotyczącym nieprzekraczalności wartości maksymalnych stawek za grę i maksymalnej jednorazowej wygranej. Pomimo tego urzędnicy Ministerstwa Finansów podejmowali decyzje o rejestrowaniu automatów, jako automaty do gier o niskich wygranych.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu uznała, że siedmiu podejrzanych urzędników Ministerstwa Finansów swoim zachowaniem nie wyczerpało ustawowych znamion czynu zabronionego i 31 marca 2017 roku umorzyła śledztwo w tej sprawie. Postanowienie to uprawomocniło się.

Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej analizuje teraz czy w toku prowadzonego śledztwa zgromadzono wszystkie dowody niezbędne do wyjaśnienia okoliczności sprawy, a także czy wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa było zasadne. Z uwagi na obszerny materiał dowodowy i obszerność decyzji o umorzeniu śledztwa (akta sprawy liczą 360 tomów po 200 stron każdy, a postanowienie o umorzeniu śledztwa liczy ponad 1300 stron) analiza nadal jest w toku.

Jeżeli w toku przeprowadzonej analizy zostanie ustalone, że decyzja wydana przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu była przedwczesna, to Prokurator Generalny będzie mógł skorzystać ze swojego ustawowego uprawnienia i podjąć decyzję o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa. Zgodnie z art. 328 par. 1 kodeksu postępowania karnego Prokurator Generalny może uchylić prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby, która występowała w charakterze podejrzanego, jeżeli stwierdzi, że umorzenie postępowania było niezasadne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ nmk/ bos/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.10.2017, 16:16
Źródło informacji Prokuratura Krajowa
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ