Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: samorządy będą mogły łatwiej adaptować pustostany dla uchodźców

25.05.2022, 11:52aktualizacja: 25.05.2022, 11:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Do 31 lipca 2024 r. samorządy terytorialne będą mogły na prostszych zasadach adaptować pustostany na mieszkania dla uchodźców, w tym: hale, magazyny, budynki biurowe oraz inne obiekty budowlane. Przepisy w tej sprawie zawiera projekt kolejnej noweli ustawy ukraińskiej, który przyjął rząd – informuje Prawo.pl

W projekcie proponuje się dodać art. 12b do ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z tym uregulowaniem przez dwa lata będzie można przebudowywać, remontować lub zmieniać sposób użytkowania budynków lub ich części (będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego) i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne bez konieczności stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów techniczno-budowlanych dla tych budynków lub ich części, z wyjątkiem obowiązku zapewnienia spełnienia podstawowych wymagań w zakresie: nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania; bezpieczeństwa pożarowego; higieny, zdrowia i środowiska.

Jak podaje Prawo.pl, inwestor nie będzie musiał ubiegać się ani o pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie. Wystarczy, że przed rozpoczęciem robót dostarczy niezbędną dokumentację i poinformuje właściwy organ nadzoru budowlanego o:

- rodzaju i zakresie wykonywania robót budowlanych oraz terminie ich rozpoczęcia,

- dotychczasowym i zamierzonym sposobie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w przypadku zmiany sposobu użytkowania.

„To bardzo dobre rozwiązanie. Brakuje mieszkań dla uchodźców, wiele gmin z nich na pewno skorzysta. Przede wszystkim będą to duże miasta, gdzie przyjechało najwięcej uchodźców i gdzie problemy lokalowe są największe - mówi, cytowany przez serwis, Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. - Pustostanów w miastach nie ma wiele. Nowe przepisy będą miały więc zastosowanie do hal, magazynów, pustych budynków użyteczności publicznej. W przyszłości, kiedy część z nich będzie można wykorzystać na mieszkania komunalne” - dodaje.

Jednak, jak informuje Prawo.pl, zdaniem Polskiego Związku Firm Deweloperskich proponowane przepisy są jednak nieprecyzyjne i mogą być wykorzystywane do innych celów.

„Niestety przepisy są sformułowane mało precyzyjnie, bo nie wynika z nich wprost, czy ewentualna przebudowa ma zmierzać do stworzenia budynków mieszkalnych, czy jedynie budynki, już będące mieszkalnymi, będą mogły być remontowane z wyłączeniem przepisów planistycznych i technicznych - zwraca uwagę Przemysław Dziąg, radca prawny w PZFD w wypowiedzi dla serwisu. - Jak zakładam - ideą jest to, by samorządy mogły przeznaczać pewne obiekty, niebędące budynkami mieszkalnymi, pod zakwaterowanie zbiorowe uchodźców z Ukrainy, i w tym celu dokonywać np. zmiany ich przeznaczenia, choćby to miałoby być sprzeczne z planem miejscowym. Przykład – stara szkoła, lub nieużytkowany, inny obiekt gminny. Jeśli tak ma być - to wymaga to precyzyjnego doregulowania” – zaznacza.

Pełny tekst artykułu: https://www.prawo.pl/biznes/czy-nowe-zasady-adaptacji-pustostanow-dla-ukrancow-beda,515303.html 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.05.2022, 11:52
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.