Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Priorytety społeczne ważne przy odbudowie Europy

26.02.2021, 10:12aktualizacja: 17.03.2021, 17:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2021 - Source : EP
© European Union 2021 - Source : EP
Myśląc o odbudowie Europy po pandemii Covid-19, nie można zapominać o zrównoważonym rozwoju społecznym – podkreślają europosłowie i chcą, by Komisja Europejska przygotowała pakiet ws. zatrudnienia.

We wtorek posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji Spraw Społecznych i Zatrudnienia przyjęli sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. To mechanizm, który umożliwia państwom członkowskim w określonych momentach w ciągu roku omawianie planów budżetowych i gospodarczych oraz monitorowanie poczynionych postępów.

Eurodeputowani uznali, że w obliczu pandemii europejski semestr powinien w równym stopniu koncentrować się nie tylko na sprawach ekonomicznych i ekologicznych, lecz również na kwestiach społecznych.

„Cele społeczne powinny zostać uwzględnione we wszystkich odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych związanych z planem napraw” – wskazują posłowie.

W projekcie rezolucji, nad którą w marcu będzie głosował Parlament Europejski, podkreślona została potrzeba uwzględnienia postępu społecznego jako priorytetu inwestycyjnego. Europosłowie wzywają też Komisję i państwa członkowskie do opracowania pakietu wysokiej jakości zatrudnienia, obejmującego inicjatywy ustawodawcze, które poprawiłyby wynagrodzenia i ochronę godnych warunków pracy.

„Ze szczególnym naciskiem na telepracę, prawo do odłączenia się, dobre samopoczucie psychiczne w pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, prawa pracowników platform, zapewnienie wysokiej jakości miejsc pracy niezbędnym pracownikom oraz wzmocnienie demokracji w pracy i roli partnerów społecznych oraz układów zbiorowych” – wyliczają europosłowie.

Jak podkreślają, pandemia zmieniła nie tylko rynek pracy, lecz także zaostrzyła nierówności zdrowotne i społeczne. Dlatego posłowie zamieścili w rezolucji apel do państw członkowskich, by zapewniły dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz ukierunkowały systemy opieki zdrowotnej na opiekę profilaktyczną.

Raport został przyjęty 40 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 8 wstrzymujących się.

aba/

Źródło informacji: EuroPAP News

Image
Belka EuroPAP News

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 26.02.2021, 10:12
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ