Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Ruszyła wielojęzyczna platforma cyfrowa poświęcona przyszłości Europy

20.04.2021, 08:25aktualizacja: 20.04.2021, 08:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2014 - Souce : EP
© European Union 2014 - Souce : EP
W poniedziałek oficjalnie zaprezentowano platformę cyfrową Konferencji w sprawie Przyszłości Europy. Ma być przestrzenią umożliwiającą obywatelom zabranie głosu na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online.

„Platforma stanowi kluczowe narzędzie umożliwiające obywatelom uczestnictwo w Konferencji i możliwość wypowiedzenia się na temat przyszłości Europy. Musimy mieć pewność, że ich głos zostanie wysłuchany i że będą mieli swój udział w procesie decyzyjnym, niezależnie od pandemii COVID-19” – powiedział David Sassoli, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. „Demokracja europejska, reprezentacyjna i uczestnicząca, będzie nadal funkcjonować, bez względu na wszystko, ponieważ wymaga tego nasza wspólna przyszłość" – podkreślił.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen przy okazji prezentacji platformy zachęcała Europejczyków do zabrania głosu i przekazania władzom unijnym, jakie obawy i w jakiej Europie chcą żyć.

„Dzięki platformie cyfrowej dajemy wszystkim możliwość przyczynienia się do kształtowania przyszłości Europy i nawiązania kontaktów z innymi jej obywatelami. Jest to wspaniała okazja do rzeczywistego zbliżenia Europejczyków. Dołącz do debaty! Razem możemy zbudować przyszłość, jakiej pragniemy dla Unii" – apelowała.

Celem Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest zapewnienie obywatelom państw europejskich większego wpływu na kształt i działanie Unii Europejskiej.

Platforma zorganizowana jest wokół kluczowych tematów: zmiana klimatu i środowisko; zdrowie; silniejsza i sprawiedliwsza gospodarka; sprawiedliwość społeczna i miejsca pracy; pozycja UE na świecie; wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo; transformacja cyfrowa; demokracja w Europie; migracja, a także edukacja, kultura i sport. Dostępna jest również „otwarta skrzynka”, gdzie obywatele mogą zgłaszać inne, ważne dla nich, przekrojowe kwestie („Inne pomysły”), co zapewnia prawdziwie oddolne podejście.

Wszystkie zgłoszenia mają być gromadzone, analizowane, monitorowane oraz podawane do wiadomości publicznej. Najważniejsze pomysły i zalecenia z platformy zostaną wykorzystane w pracach paneli obywatelskich i sesji plenarnych, podczas których będą one omawiane w celu przygotowania wniosków z Konferencji.

Ponadto wydarzenia związane z Konferencją, które zostaną zarejestrowane na platformie, będą wyświetlane na interaktywnej mapie, co umożliwi obywatelom przeglądanie i zapisywanie się online.

Uczestnicy i organizatorzy wydarzeń muszą przestrzegać Karty Konferencji w sprawie Przyszłości Europy, która określa standardy dla godnej ogólnoeuropejskiej debaty.

Źródło informacji: EuroPAP News

 

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.04.2021, 08:25
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ