Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Sejm: Trybunał Konstytucyjny oddalił wnioski Sejmu o wyłączenie sędziów TK K. Pawłowicz i S. Piotrowicza ze sprawy K 27/23 dot. oceny konstytucyjności przepisów związanych z tzw. wyborami kopertowymi (komunikat)

03.04.2024, 16:07aktualizacja: 03.04.2024, 17:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Centrum Informacyjne Sejmu powiadamia:

Trybunał Konstytucyjny oddalił wnioski Sejmu o wyłączenie sędziów TK K. Pawłowicz i S. Piotrowicza ze sprawy K 27/23 dot. oceny konstytucyjności przepisów związanych z tzw. wyborami kopertowymi

8 grudnia 2023 r. do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek grupy posłów o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą dwóch przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawy covidowej).

Przepisy te były podstawą prawną decyzji Prezesa Rady Ministrów polecających Poczcie Polskiej S.A. i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. realizację działań zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia wyborów na urząd Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym.

Sejm, jako uczestnik postępowania, pismami procesowymi z 13 lutego br. wniósł o wyłączenie ze składu orzekającego dwojga sędziów TK: Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza.

Postanowieniami z 6 i 7 marca br. Trybunał Konstytucyjny wnioski te oddalił. W pierwszej części uzasadnień do obu postanowień jest przedstawiona argumentacja Sejmu uzasadniająca konieczność wyłączenia obojga sędziów. W Internetowym Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w zakładce dotyczącej omawianej sprawy, dokumenty te nie zostały opublikowane. Przekazujemy je w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Marszałek Sejmu podjął decyzję o nieprzedstawianiu merytorycznego stanowiska Sejmu w tej sprawie.Jednocześnie informujemy, że na 4 kwietnia br. jest wyznaczony (zmieniony dotąd kilkukrotnie) termin rozprawy w sprawie o sygn. K 27/23.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ jls/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.04.2024, 16:07
Źródło informacji Sejm
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ