Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Święty Tomasz z Akwinu nareszcie przemówił po polsku

20.01.2023, 14:36aktualizacja: 20.01.2023, 16:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu to wyjątkowy projekt, w ramach którego w ciągu najbliższych 15 lat po raz pierwszy po polsku zostanie wydanych 70 dzieł tego jednego z najwybitniejszych filozofów. Pierwsze z nich — objaśnienie „Polityki” Arystotelesa, jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W inicjatywie Fundacji Pro Futuro Theologiae, Instytutu Teologicznego i Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu. O celach projektu i pierwszych efektach wspólnej pracy dyskutowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

„Naszą ambicją jest nie tylko przełożenie na współczesny język polski wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu, ale również przybliżenie czytelnikom jego postaci. Twórczość Akwinaty stanowi bowiem fundament współczesnej kultury oraz tożsamości świata zachodniego i nadal wywiera istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia” – przekonywał ks. prof. dr hab. Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tomasz z Akwinu uznawany jest za jednego z najwybitniejszych myślicieli Zachodu, który na wiele stuleci ukształtował sposób teologicznego i filozoficznego myślenia w naszym kręgu cywilizacyjnym. Urodził się około 1224 r. w zamku w Roccasecca w południowej Italii. Wychowany przez benedyktynów na Monte Cassino, wstąpił do założonego kilkadziesiąt lat wcześniej zakonu dominikanów. Następnie podjął pracę wykładowcy – działał między innymi w Kolonii, Paryżu i miastach uniwersyteckich Italii. Został kanonizowany w 1323 r.

„Nie wyciągamy tego średniowiecznego myśliciela z niebytu – św. Tomasz jest nadal niezwykle żywo dyskutowany na całym świecie przez przedstawicieli najróżniejszych profesji. Jego >>Traktat o prawie<< to abecadło wszystkich prawników i teoretyków prawa, zaś >>Traktat o uczuciach<< znajduje się w kanonie lektur psychologicznych. Poruszał też kwestie kierowania zespołem czy szacowania ryzyka, którymi zajmują się przedsiębiorcy i menadżerowie” – tłumaczył o. dr hab. Mateusz Przanowski z Instytutu Tomistycznego.

Wbrew współczesnym stereotypom, okres średniowiecza nie był epoką impregnacji chrześcijaństwa na inne kultury, religie czy tradycje. Wręcz przeciwnie – wiedza o nich zdawała się znacznie szersza i głębsza niż obecnie. Również św. Tomasz był przesiąknięty duchem swych czasów – sięgając po dorobek autorów arabskich czy żydowskich, prowokował do debaty, zadawał trudne, egzystencjalne pytania i doskonale wprowadzał „intelektualny, twórczy ferment”. To właśnie on na nowo odkrył dla Europejczyków bezcenne dzieło Arystotelesa.

„Tłumacząc i komentując rozprawę greckiego filozofa pt. >>Polityka<<, św. Tomasz zadał szereg fundamentalnych pytań o rolę instytucji publicznych oraz prawa i obowiązków obywatela. To dzieło w żaden sposób nie straciło na aktualności i nawet w XXI w. pomaga właściwie zdefiniować środki i cele uprawiania sztuki, jaką jest polityka oraz aktywność publiczna” – podkreślał dr Piotr Paweł Orłowski z Fundacji Pro Futuro Theologiae.

Objaśnienie „Polityki” Arystotelesa jako pierwsza z 70 pozycji autorstwa św. Tomasza z Akwinu jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Każdy może zdecydować się na lekturę w dwóch formach – książki bądź darmowego dostępu do treści na stronie www.akwinata.net.

„Nikt jeszcze nie podjął się tak ambitnego, a jednocześnie fascynującego zadania. Publikację tej serii traktujemy jako swego rodzaju uhonorowanie tego wybitnego, ale i wymagającego myśliciela. Żartobliwie rzecz ujmując: nawet jeśli się św. Tomasza jeszcze nie czytało, to po prostu wypada mieć w domu książki jego autorstwa” – przekonywał o. dr Tomasz Grabowski, z wydawnictwa „W Drodze”.

Projekt Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki.

„Zarówno >>Polityka<< Arystotelesa św. Tomasza, jak i wszystkie kolejne publikacje, to element procesu umiędzynarodawiania kultury polskiej i włączania jej w nurt wielkiej wymiany intelektualnej sięgającej wieków średnich” – zaznaczył Radosław Brzózka z MEiN.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
embeduj wideo
POBIERZ WIDEO
Wideo do bezpłatnego wykorzystania w całości (bez prawa do edycji lub wykorzystania fragmentów)
Data publikacji 20.01.2023, 14:36
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.