Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej stawia na praktyczne nauczanie techniczne

30.06.2014, 17:03aktualizacja: 30.06.2014, 17:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Uczelnia Techniczno-Handlowa
Uczelnia Techniczno-Handlowa
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie istnieje od 1992 roku i jest jedną z pierwszych niepublicznych szkół wyższych na polskim rynku edukacyjnym.

UTH powstała poprzez połączenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie. Dzięki tej konsolidacji nowo powstała placówka zyskała większe możliwości prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej w oparciu o profesjonalne zaplecze praktyczno-laboratoryjne, stając się tym samym najbardziej unikatową uczelnią w Polsce.

UTH obiera kierunek techniczny

W roku akademickim 2014/2015 UTH zmienia główny kierunek kształcenia swoich studentów, kładąc szczególny nacisk na kierunki techniczne, ekonomiczne i menedżerskie, na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Podstawowym celem Uczelni jest przekazywanie studentom przede wszystkim praktycznej wiedzy oraz przydatnych umiejętności zawodowych, aby mogli z powodzeniem odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej rozszerza również współpracę z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami życia gospodarczego zarówno z Polski, jak i z zagranicy (np. z Komendą Główną Policji oraz m.in. z uczelniami z Czech, Słowenii, Belgii, Francji, Hiszpanii czy Niemiec). Studenci otrzymują nadzwyczajną możliwość nauki poza granicami kraju, odbywania przydatnych praktyk w cenionych instytutach oraz uczestniczenia w wielu bardzo ciekawych zajęciach praktycznych.

Praktyczne kształcenie

W nowym programie specjalności, przygotowanym przez władze uczelni, studenci mogą już od pierwszego semestru nauczania zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe, które będą na pewno przydatne w ich późniejszej karierze zawodowej. W nowo stworzonym programie poświęcono ponad 30% czasu nauczania tylko i wyłącznie na praktyczne zajęcia w oparciu o doskonałe zaplecze naukowo-laboratoryjne. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konserwatoriów, seminariów, warsztatów oraz spotkań z przedstawicielami praktyki branżowej.

W ramach umowy o współpracy z ośrodkami badawczymi, UTH korzysta z wybranych elementów bazy laboratoryjnej Instytutu Transportu Samochodowego, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, które są położone niedaleko Uczelni Techniczno-Handlowej, w tym m.in. z:

 • Centrum Ochrony Środowiska;
 • Centrum Badań Materiałowych;
 • Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych;
 • Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu;
 • Laboratorium Betonu;
 • Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni;
 • Laboratorium Geotechniki;
 • Pracownia Lepiszczy Bitumicznych;
 • Pracownia Technologii Nawierzchni;
 • Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska;
 • Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych;
 • Pracownia Betonów i Kruszyw.

UTH oferuje również studentom własne pracownie badawcze, w których mogą prowadzić badania m.in. z trzech zakresów naukowych:

1. Laboratorium drgań i hałasu;

2. Laboratorium do badania własności materiałów i obwodów elektrycznych;

3. Laboratorium do badania wielkości fizycznych.

Praktyczne kształcenie szansą na szybkie zatrudnienie

Studenci w czasie trwania studiów mogą korzystać z bogatego programu praktyk zawodowych w najlepszych firmach i instytucjach branżowych, zdobywając w ten sposób niezbędne, specjalistyczne doświadczenie.

Władze uczelni dbają o to, by studenci mieli stały kontakt z praktykami z konkretnej dziedziny naukowej poprzez zajęcia, dodatkowe spotkania oraz warsztaty. Organizowane są liczne seminaria oraz sympozja z udziałem najznamienitszych pracowników naukowych, profesorów i ekspertów z różnych sektorów gospodarki.

Dzięki praktycznej formie kształcenia, absolwenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie stają się pierwszym wyborem dla pracodawców szukających wysoce wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Więcej informacji: www.uth.edu.pl

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 30.06.2014, 17:03
Źródło informacji Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.