Newsletter

Polityka i społeczeństwo

W tym tygodniu w PE m.in. orędzie o stanie Unii, sytuacja w Afganistanie i stan praworządności w Polsce

13.09.2021, 09:01aktualizacja: 13.09.2021, 09:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2020 - Source : EP
© European Union 2020 - Source : EP
Orędzie o stanie Unii Europejskiej, sytuacja humanitarna w Afganistanie oraz sytuacja mediów i stan praworządności w Polsce – m.in. te punkty znalazły się w planie pierwszej po wakacyjnej przerwie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Posiedzenie rozpocznie się w poniedziałek w Strasburgu i potrwa cztery dni.

Szefowa KE wygłosi przed europosłami orędzie o stanie Unii Europejskiej

W środę o godz. 9.00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej; następnie odbędzie się debata.

Ursula von der Leyen ma przedstawić efekty pracy Komisji Europejskiej w minionym roku, szczególnie w zakresie walki z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym wywołanym przez COVID-19.

Sytuacja humanitarna w Afganistanie

Kryzys w Afganistanie będzie przedmiotem debaty z szefem unijnej polityki zagranicznej Josepem Borrellem, która planowana jest na wtorek. Posłowie do PE i Josep Borrell będą dyskutować o tym, jak reagować na kryzys humanitarny i migracyjny, jak pomagać potrzebującym i jak chronić tych, którzy są w niebezpieczeństwie w Afganistanie, zwłaszcza kobiety i dzieci. W czwartek zostanie poddana pod głosowanie rezolucja PE ws. tej sprawie.

Unia Zdrowotna: skuteczniejsze zapobieganie chorobom i współpraca transgraniczna

Przyjmując stanowisko w sprawie dwóch wniosków legislacyjnych przed przerwą wakacyjną, posłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zaproponowali szereg sposobów na wzmocnienie zdolności UE do zapobiegania chorobom i ich kontroli.

Na najbliższej sesji plenarnej europosłowie będą debatować i głosować nad dwiema ustawami zdrowotnymi, wzmacniającą Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz usprawniającą reakcje na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia.

Prawa osób LGBTIQ i środki przeciw dyskryminacji w UE

W rezolucji, nad którą posłowie do PE będą głosować w poniedziałek, Parlament Europejski oceni problemy i dyskryminację, jakiej doświadczają obywatele i rodziny LGBTIQ w Europie.

Tekst przygotowany przez Komisję Petycji wzywa do ogólnoeuropejskiego uznania małżonków i zarejestrowanych partnerów tej samej płci, którzy powinni - według PE - cieszyć się takimi samymi prawami we wszystkich krajach członkowskich UE.

Europosłowie przyjrzą się działaniom polskiego rządu ws. mediów i praworządności  

Europosłowie i przedstawiciele Rady UE i Komisji Europejskiej zajmą się także projektem ustawy, która może ich zdaniem zagrozić pluralizmowi mediów w Polsce oraz najnowszym działaniom polskich władz - postrzeganych przez europarlamentarzystów - za działania  przeciw zasadom i wartościom UE.

Chodzi o przepisy dotyczące radiofonii i telewizji, które zabraniałyby podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) posiadania więcej niż 49 proc. udziałów w polskich spółkach medialnych. W ub. tygodniu Senat odrzucił nowelizację ustawy, która trafi teraz ponownie do Sejmu.

Europosłowie ocenią również ostatnie wydarzenia dotyczące sytuacji praworządności w Polsce. PE wskazuje, że polski rząd nie zastosował się w pełni do orzeczenia o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Trybunału Konstytucyjnego, co skłoniło KE do nałożenia kar finansowych.

Niebieska karta UE: głosowanie nad nowym systemem skierowanym na wysoko wykwalifikowanych migrantów

Na sesji plenarnej europosłowie mają też ostatecznie zatwierdzić reformę unijnych przepisów o niebieskiej karcie, która ma ułatwić zatrudnianie w Europie wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich.

W zmienionej dyrektywie w sprawie warunków wjazdu i pobytu przewidziano bardziej elastyczne kryteria, w tym niższy próg minimalnego wynagrodzenia, które wnioskodawcy muszą zarabiać, aby kwalifikować się do otrzymania błękitnej karty.

UE-Rosja: strategia przeciwdziałania polityce Kremla i wspierania demokracji

Parlament Europejski ma zachęcić ponadto UE do przeciwstawienia się agresywnej polityce Rosji, tworząc jednocześnie podstawy do współpracy z demokratycznym krajem w przyszłości.

W nowej ocenie kierunku, w jakim zmierzają stosunki polityczne UE-Rosja, posłowie podkreślają, że istnieje różnica między narodem rosyjskim a reżimem prezydenta Władimira Putina. Ten ostatni jest, ich zdaniem, "pogrążającą się w stagnacji autorytarną kleptokracją, kierowaną przez dożywotniego prezydenta otoczonego kręgiem oligarchów".

Koniec z wykorzystywaniem zwierząt do badań i testów

Z kolei w rezolucji, która trafi pod głosowanie we wtorek (jego wyniki poznamy w czwartek), PE przedstawi sposoby przyspieszenia przejścia do systemu badań, w którym nie wykorzystuje się zwierząt.

Obecne przepisy UE chronią dobrostan zwierząt nadal wykorzystywanych do celów doświadczalnych. Ostatecznym ich celem jest zaprzestanie wykorzystywania zwierząt w procedurach naukowych poprzez ciągłe zastępowanie, ograniczanie i udoskonalanie ich wykorzystania w badaniach lub w celach edukacyjnych.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 13.09.2021, 09:01
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ