Newsletter

Polityka i społeczeństwo

We wtorek PE wybierze swojego przewodniczącego na drugą połowę kadencji

17.01.2022, 11:50aktualizacja: 17.01.2022, 11:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2021 Copyright
European Union, 2021 Copyright
We wtorek Parlament Europejski wybierze swojego przewodniczącego na drugą połowę pięcioletniej kadencji. Wszystkie wybieralne stanowiska w PE są odnawiane co dwa i pół roku.

Kandydatów na stanowisko przewodniczącego może zgłaszać grupa polityczna lub grupa posłów, która osiągnie tzw. niski próg, tj. 1/20 posłów, czyli 36 z 705, kiedy wszyscy są obecni. Wybór Przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów ważnych, oddanych w głosowaniu tajnym, tj. 50 proc. plus jeden. Z powodu pandemii głosowanie odbędzie się zdalnie.

Do tej pory swoją kandydaturę ogłosiło czworo europosłów: Roberta Metsola (EPL), Alice Bah Kuhnke (Zieloni – Wolny Sojusz Europejski), Kosma Złotowski (EKR) i Sira Rego (Grupa Lewicy). Termin zgłaszania kandydatów na pierwszą turę głosowania upływa w poniedziałek o godz. 17.00. Kandydatów można zgłaszać lub wycofać przed każdą turą głosowania.

Kandydaci dokonają krótkiej prezentacji we wtorek rano, o godz. 9.00, bezpośrednio przed pierwszą turą głosowania, która odbędzie się między godz. 9.30 a 10.15. Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 11.00.

Jeżeli pierwsza tura nie wyłoni zwycięzcy, ci sami lub inni kandydaci mogą zostać zgłoszeni do drugiej i trzeciej tury, na tych samych warunkach. Jeżeli w trzeciej turze nikt nie zostanie wybrany, dwaj kandydaci z największą liczbą głosów w tej turze przechodzą do czwartego i ostatniego głosowania,  które wygrywa osoba z większą ilością głosów.

Osoba wybrana na przewodniczącego może następnie wygłosić przemówienie inauguracyjne, po czym przewodniczy wyborom pozostałych członków prezydium PE (we wtorek i w środę). Podczas najbliższej sesji plenarnej zatwierdzone zostaną również nominacje do komisji parlamentarnych na pozostałą część kadencji, co odbędzie się najprawdopodobniej w środę.

Wszystkie wybieralne stanowiska w Parlamencie Europejskim (przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji i delegacji) są odnawiane co dwa i pół roku - na początku pięcioletniej kadencji i w połowie jej trwania.

Osoba wybrana na stanowisko przewodniczącego PE korzysta z szerokiego zakresu uprawnień wykonawczych i reprezentacyjnych określonych w art. 22. Poza obowiązkami wyraźnie określonymi w tym artykule, uprawnienia przewodniczącego obejmują "wszelkie uprawnienia niezbędne do przewodniczenia obradom Parlamentu i czuwania nad ich prawidłowym przebiegiem". Procedura wyboru przewodniczącego PE określona jest w art. 14-16 regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Źródło informacji: EuroPAP News

 
 

Materiał powstał w ramach projektu EuroPAP News, realizowanego przez Polską Agencję Prasową przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za pośrednictwem dotacji Parlamentu Europejskiego

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.01.2022, 11:50
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ