Newsletter

Zdrowie i styl życia

CePT: nowa jakość w medycynie – interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów „od probówki do łóżka pacjenta”

07.03.2024, 12:57aktualizacja: 07.03.2024, 14:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. PAP/S. Leszczyński  (1)
Fot. PAP/S. Leszczyński (1)
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące chorób cywilizacyjnych. Dzięki synergii potencjału naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w aparaturę najwyższej klasy CePT tworzy nową jakość w medycynie. Eksperci w swoich dziedzinach pracują nad rozwiązaniem problemów „od poziomu molekularnego do łóżka chorego”.

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największą inwestycją w naukę w Polsce. Konferencja prasowa pt. „CePT - miejsce, gdzie powstaje medycyna przyszłości, od probówki do łóżka pacjenta” służyła poznaniu tego prężnego ośrodka naukowego, składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą centrów badawczych, w których prowadzone są interdyscyplinarne badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych z procesem starzenia.

„Integralną częścią koncepcji projektu CePT jest także transfer technologii, którego celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z zakresu badań przedklinicznych do medycyny praktycznej” - wyjaśniał prof. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. nauki i transferu technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. „Opiera się on na współpracy z przemysłem, zarówno z dużymi firmami z sektora biotechnologicznego, jak również z małymi i średnimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze diagnostyki, telemedycyny i nanotechnologii” - dodał.

Dziesięć instytucji naukowych tworzących od 2015 r. konsorcjum CePT należy do awangardy jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych w Polsce i jest w dużej mierze odpowiedzialne za kształtowanie obrazu i roli całej polskiej nauki, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.

„CePT to potężna organizacja łącząca zasoby technologicznie i intelektualne. W swoich działaniach dbamy o trzech interesariuszy - naukowców, przemysł i społeczeństwo” - wyliczał prof. Jacek Jaworski, zastępca dyrektora ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Program badawczy CePT jest wyrazem holistycznego podejścia, które umożliwi walkę z chorobami cywilizacyjnymi na kilku płaszczyznach jednocześnie.

„CePT pozwala na połącznie doświadczeń i wymianę wiedzy pomiędzy jednostkami. To przyspiesza i ułatwia znalezienie rozwiązania” - zapewniała dr hab. Róża Kucharczyk, zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

CePT koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu największych chorób cywilizacyjnych. Prace badawcze prowadzone są m.in. w obszarze fizykochemii i nanotechnologii biomateriałów, nanomedycyny, inżynierii biomedycznej, biotechnologii molekularnej, genomiki, neurobiologii, biochemii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, farmakodynamiki, farmakogenomiki i farmakognozji. Badania realizowane są na trzech poziomach: badania podstawowe, badania dotyczące nowych metod diagnostycznych i nowych podejść terapeutycznych.

„Opracowaliśmy biomateriał, >>nanoproszek<<, który może uzupełniać ubytki w kościach. Nasz materiał czeka na badania kliniczne” - informował prof. Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, zwrócił uwagę na znaczenie i przydatność tzw. sztucznej inteligencji, czyli algorytmów w medycynie. Tego typu innowacje znajdują zastosowanie w diagnostyce chorób cywilizacyjnych i nowotworów.

„W medycynie przeważają metody eksperymentalne, a my opracowujemy modele matematyczne, opisujące zachowanie narządów czy człowieka. Na ich podstawie możliwe jest opracowanie symulacji i wyciąganie wniosków związanych z medycyną” - przekonywał prof. Tadeusz Burczyński.

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN powstał symulator hybrydowy.

„Cyfrowy model - wirtualny pacjent i fizyczny układ, który oddaje działania na modelu. Dzięki temu firma chcąc przetestować np. zastawkę serca może, zamontować ją do układu fizycznego i sprawdzać, zmieniając warunki w środowisku cyfrowym” - informowała prof. Dorota Pijanowska, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

Jeszcze inne pola współdziałania w ramach CePT wskazał dr hab. Krzysztof Kilian, zastępca dyrektora ds. organizacji badań, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

„Uniwersytet zaangażował się w CePT w obszarze technologii informacyjnych tworząc modele predykcyjne w zarządzaniu służbą zdrowia. Ponadto pracujemy nad wykorzystaniem promieniowania w diagnostyce oraz nad badaniem struktur i składów substancji” - informował dr hab. Krzysztof Kilian.

Prof. Tadeusz Pałko z Politechniki Warszawskiej poinformował, że w działania CePT jest zaangażowanych osiem wydziałów politechniki, nastawionych na trzy dyscypliny: inżynierię biomedyczną, fizykę i chemię.

„Projekty prowadzone przez CePT mają ogromne znaczenie społeczne, gdyż dotyczą nowotworów, chorób rzadkich, cywilizacyjnych, medycyn regeneracyjnej. A potrzeba nam jak najwięcej dobrych projektów i jak najszybszej translacji ich do klinik” - twierdziła prof. Leonora Bużańska, dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W celu zintegrowania środowiska i wymiany doświadczeń Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ósmego marca 2024 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje konferencję "CePT - platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2024". To wydarzenie ma na celu przedstawienie ewolucji biomedycyny w okresie 2021-2027, zaprezentowanie wyników pracy czołowych polskich instytucji oraz integrację i promowanie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, a także przedstawicielami sektora publicznego w dziedzinie biomedycyny.

Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć prezentacje najnowszych osiągnięć w obszarze biomedycyny, poznać planowane kierunki działania, zostać aktywnymi słuchaczami panelu dyskusyjnego oraz obejrzeć eksponaty kluczowych instytucji w strefie wystawienniczej. Jest to doskonała możliwość do rozmowy przy kawie ze znanymi uczonymi i nawiązanie nowych relacji networkingowych.

Naukowcy CePT mogą tworzyć nową jakość w medycynie i rozwiązywać problemy wielokrotnie bardziej złożone niż dotychczas i przekraczać bariery, które ograniczały do tej pory możliwości badawcze poszczególnych wydziałów, uczelni i instytutów. Fizycy, chemicy, biolodzy, informatycy, fizjolodzy, farmakolodzy, inżynierowie biomedyczni i klinicyści pracują nad rozwiązaniem problemów medycyny.

„Potrzebujemy zrozumienia, że to, co wykuwa się w czeluściach laboratoriów ma przełożenie na stan zdrowia ludzi. Liczymy na współpracę pomiędzy naukowcami i sferami gospodarczymi. Ponadto, aby iść do przodu musi być zapewnione odpowiednie finasowanie. Pamiętajmy, że to co się teraz dzieje w CePT, zaowocuje za kilka lub kilkanaście lat” - zapowiadał prof. Piotr Pruszczyk.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.03.2024, 12:57
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ