Newsletter

Zdrowie i styl życia

Sztuczna inteligencja na froncie walki z COVID-19

12.01.2021, 08:30aktualizacja: 15.01.2021, 09:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Michel Christen Photographe
Fot. Michel Christen Photographe
Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) w radiologii może pomóc lekarzom w analizie danych pacjentów i ułatwić diagnostykę COVID-19 - wynika z analizy think tanku Parlamentu Europejskiego. Oprócz korzyści niesie to jednak ze sobą ryzyko błędu oraz wyzwania prawne i etyczne.

W publikacji "Co by było, gdyby sztuczna inteligencja w obrazowaniu medycznym mogła przyspieszyć leczenie Covid-19?" eksperci Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że obrazowanie medyczne wspierane przez sztuczną inteligencję jest z powodzeniem stosowane do wykrywania poważnych chorób. Ich zdaniem diagnostyka obrazowa może odegrać też istotną rolę w walce z koronawirusem.

"W sytuacjach kiedy istnieje podejrzenie błędu przy ujemnym wyniku testu na COVID-19 obrazowanie medyczne oferuje dodatkowe możliwości diagnostyczne i pomaga w ocenie wyników leczenia, rozwoju choroby i rokowaniach” – wskazano w analizie.

Obrazowanie medyczne SI pozwala przy tym na znacznie szybsze przetwarzanie obrazu. Przy wsparciu sztucznej inteligencji zajmuje to ok. 10 sekund w porównaniu z 15 minutami w przypadku zwykłego odczytu tomografii komputerowej.

Eksperci wskazują, że obrazowanie medyczne wspierane przez sztuczną inteligencję może zautomatyzować przeszukiwanie obszernych baz danych i precyzyjniej wyodrębnić infekcję na zdjęciach RTG i tomografii komputerowej. W konsekwencji ułatwia to ocenę zdjęć i identyfikację COVID-19.

Jak wskazano do oceny zdjęć medycznych lekarze mogą używać też algorytmów uczenia maszynowego, które zapewniają lepsze możliwości lokalizacji i oceny liczbowej cech chorobowych. Dzięki temu można wcześniej i dokładniej zdiagnozować chorobę, a przy tym osiągnąć trafniejszą prognozę.

Według think tanku obrazowanie medyczne SI może mieć kluczowe znaczenie dla szybkiego wykrywania i klasyfikacji Covid-19. System ten umożliwia bowiem natychmiastowe wskazanie skanu tomografii klatki piersiowej z podejrzeniem Covid-19. Algorytmy rozpoznawania obrazu mogą być też wykorzystywane do przewidywania pogorszenia lub polepszenia stanu pacjentów. W konsekwencji te prognozy mogą pomóc w planowaniu pracy szpitala. Dane dostarczone przez sztuczną inteligencje mogą też umożliwić lepszą segregację pacjentów.

Do zalet wykorzystania sztucznej inteligencji w obrazowaniu medycznym zaliczono też zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów wykonujących zdjęcia rentgenowskie i tomografię komputerową. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji ogranicza się bowiem czas ekspozycji na promienie RTG i wykonuje niskodawkową tomografię. Algorytmy przyspieszają przy tym skanowanie i automatyzują ocenę ryzyka.

W analizie think tanku PE zaznaczono, że modele obrazowania medycznego SI są już stosowane w wielu szpitalach na całym świecie. Jak zauważono na powszechne użycie algorytmów wykrywających COVID-19 przy zdjęciach płuc zezwoliła Amerykańska Agencja Żywności i Leków.  Z kolei Unia Europejska wdrożyła i finansuje projekt, który ma zwiększyć wykorzystanie tomografii komputerowej wspieranej przez SI w diagnozowaniu koronawirusa.

Eksperci zauważyli, że przy wykorzystaniu technik sztucznej inteligencji w radiologii jest jednak nadal wiele niepewności. Autorzy raportu zwrócili przy tym uwagę na brak odpowiednio dużych baz danych i wiedzy o długofalowych skutkach COVID -19. Wpływa to ich zdaniem na rozwój procesu prognozowania na dużą skalę.

W raporcie podkreślono, że skuteczność narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję zależy od dokładności danych, a operowanie na niepewnych informacjach może wpłynąć na trafność i rzetelność wyników, co w rezultacie grozi błędną diagnozą.

Autorzy publikacji zwrócili też uwagę na wątpliwości dotyczące procedur prawnych dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych medycznych pacjentów. Zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych pacjenci muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie ich danych w tym skanów i zdjęć medycznych przy opracowywaniu algorytmów SI. Co więcej zezwolenie takie musi być ponawiane przy każdej aktualizacji algorytmów.

Jak podkreślono w raporcie, poziom wykorzystania rozpoznawania obrazu wspomaganego przez SI w diagnostyce medycznej wynosi obecnie od 1 proc. do 20 proc. w zależności od choroby. W większości szpitali brakuje jeszcze infrastruktury, personelu i wiedzy, aby efektywnie wykorzystać systemy wspierane przez sztuczną inteligencję. W konsekwencji – zdaniem ekspertów - szersze wykorzystanie obrazowania SI pozostaje jednym z głównych wyzwań, z którymi należy się zmierzyć w związku z pandemią COVID-19.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ kic/

Źródło informacji: EuroPAP News

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.01.2021, 08:30
Źródło informacji EuroPAP News
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ
Ten blok jest uszkodzony lub nie istnieje. Być może brakuje zawartości lub zachodzi konieczność włączenia modułu, który za niego odpowiada.