Newsletter

Zdrowie i styl życia

„Wykorzystajmy możliwości uzdrowisk w zakresie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przebyli COVID-19” - apeluje Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

23.12.2020, 13:34aktualizacja: 23.12.2020, 14:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP/Fot. Arch. UM Nałęczów - Park Zdrojowy w Nałęczowie
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP/Fot. Arch. UM Nałęczów - Park Zdrojowy w Nałęczowie
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP zwróciło się do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów z apelem w sprawie właściwego wykorzystania możliwości uzdrowisk w zakresie rehabilitacji leczniczej dla pacjentów, którzy przebyli COVID-19. W odpowiedzi na wystąpienie stowarzyszenia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z pojawieniem się nowej grupy pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia rozważa wdrożenie na szerszą skalę produktu rehabilitacji pocovidowej i aktualnie analizuje możliwość prowadzenia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego rehabilitacji leczniczej dla chorych, którzy przeszli koronawirusa.

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1246), program realizuje tylko jeden ośrodek w kraju – SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach. W związku z uruchomieniem ww. programu pilotażowego, Ministerstwo Zdrowia podjęło prace związane z analizą dostępności oraz efektywności przedmiotowego programu. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia jednym z zasadniczych problemów utrudniających ocenę skuteczności programu – w kontekście rosnących potrzeb ozdrowieńców do ukierunkowanej rehabilitacji pulmonologicznej – jest zawężenie pilotażu do jednego ośrodka referencyjnego.

Uzdrowiska z nadzieją przyjęły informację, że Ministerstwo Zdrowia analizuje zasadność rozszerzenia pilotażu o dodatkowe jednostki spełniające przyjęte założenia formalne i merytoryczne, które dysponują potencjałem niezbędnym do prowadzenia rehabilitacji ukierunkowanej dla osób, które przebyły zachorowanie na COVID-19.

Jak wynika z informacji specjalistów pulmonologii, kardiologii i innych dziedzin medycyny pacjenci, którzy przebyli COVID-19 bardzo powoli wracają do zdrowia, często zmagają się licznymi powikłaniami tej choroby i wymagają dalszej opieki medycznej. Dotychczasowa opieka nad pacjentami z COVID-19 obecnie koncentruje się na leczeniu ostrej fazy choroby, czyli przede wszystkim ratowaniu życia. Kolejnym, naturalnym etapem opieki powinno być zagwarantowanie rehabilitacji dla tych pacjentów, którzy ciężko przechodzili zakażenie i trzeba zadbać o ich powrót do zdrowia, dający możliwość powrotu do pracy. Program rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19 zdaniem medyków powinien być ukierunkowany na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Najodpowiedniejsze do przejścia takiej rekonwalescencji są nasze polskie uzdrowiska, w których zakłady lecznictwa uzdrowiskowego mają zakontraktowane umowy z NFZ, KRUS czy ZUS.

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP uważa, że polskie uzdrowiska dysponujące odpowiednim zapleczem leczniczym, bazą zabiegową, noclegową i gastronomiczną, a także wykwalifikowanym personelem i infrastrukturą uzdrowiskową są przygotowane, aby zapewnić pacjentom po przebytej chorobie COVID-19 usługi najwyższej jakości. Podkreślić należy, że zaproponowane rozwiązanie zagwarantuje pacjentowi rehabilitację na najwyższym poziomie, w dobrze przygotowanych i wyposażonych ośrodkach z wykwalifikowaną opieką medyczną, zakładom lecznictwa uzdrowiskowego stabilizację ekonomiczną, w trudnym pandemicznym i popandemicznym okresie, natomiast gminom uzdrowiskowym, mocno dotkniętym skutkami pandemii pozwoli na kontynuowanie działań wspierających rozwój uzdrowisk i ożywienie gospodarcze.

Niezwykle ważne jest, aby decyzje mające na celu organizację rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 były podjęte jak najszybciej. W obecnej sytuacji podjęcie niezwłocznych działań umożliwiających uruchomienie przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach zmodyfikowanych obecnych lub nowych kontraktów z NFZ lub ZUS, realizacji świadczeń dla osób, które przebyły zachorowanie na COVID-19 daje gwarancję na uzyskanie optymalnych korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.

W uzupełnieniu przesłanego do premiera wniosku należy także rozważyć możliwość opracowania i wdrożenia rozwiązań prawnych umożliwiających korzystanie ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego osobom, które przebyły zachorowanie na COVID-19 oraz tym, które zdecydują się na szczepienie w ramach Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19.

Źródło informacji: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP 

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.12.2020, 13:34
Źródło informacji Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ