Newsletter

Zdrowie i styl życia

Zlecone: Jego Wysokość szejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan oraz Fundacja Billa i Melindy Gatesów nawiązują partnerstwo na rzecz szczepień dzieci

26.01.2011, 08:00aktualizacja: 26.01.2011, 08:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Łącznie przeznaczą 100 mln USD na walkę z chorobami, którym można zapobiec, w Afganistanie i Pakistanie.

SEATTLE i ABU DHABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 26 stycznia 2011 r. /PRNewswire/ - Jego Wysokość szejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan, następca tronu Abu Dhabi oraz zastępca Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oraz Bill Gates, współprezes Fundacji Melindy i Billa Gatesów, ogłosili dzisiaj rozpoczęcie wspólnych działań zapewniających ratujące życie szczepienia dzieci w Afganistanie i Pakistanie. Partnerstwo przeznaczy łącznie 100 mln USD - 50 mln od każdego z partnerów - na zakup i dostarczenie istotnych szczepionek, które pozwolą uratować afgańskie i pakistańskie dzieci i zapobiec zachorowaniom przez resztę ich życia.

"Jak wszystkie dzieci, te z Afganistanu i Pakistanu także zasługują na zdrowie i szanse, jakie zapewniają szczepienia w dzieciństwie. Korzyści osobiste, społeczne, krajowe i międzynarodowe, które wynikną z faktu, że nowe pokolenie będzie chronione przed możliwymi do zapobieżenia chorobami, mogą przynosić skutki w przyszłych pokoleniach" - powiedział Szejk Mohammed bin Zayed.

Dzieci w Afganistanie i Pakistanie są szczególnie narażone na choroby, którym można zapobiec, takie jak polio i zapalenie płuc. Trudności w dotarciu do tych dzieci wynikają z konfliktu w regionie, nierównego rozkładu świadczeń zdrowotnych oraz szczepień w różnych prowincjach każdego z krajów oraz, w przypadku Pakistanu, powolnego odzyskiwania równowagi po zeszłorocznych wyniszczających powodziach.

"Szczepionki chronią dzieci przed wieloma zagrażającymi życiu chorobami wieku dziecięcego, stanowiąc najlepszy sposób zapewnienia dziecku zdrowego życia - powiedział pan Gates. - To partnerstwo stanowi dobry przykład, w jaki sposób współpraca w ramach społeczności globalnej może pomóc w budowaniu zdrowszej i bardziej stabilnej przyszłości dla dzieci afgańskich i pakistańskich, ich rodzin i społeczności".

Jednemu na czworo dzieci w Afganistanie nie udaje się przeżyć do piątego roku życia, co oznacza, że wskaźnik śmiertelności niemowląt oraz dzieci poniżej piątego roku życia w tym kraju należy do najwyższych na świecie.

Dwie trzecie funduszy zostaną przekazane Światowemu Sojuszowi na rzecz Szczepień i Uodporniania na zakup i dostarczenie szczepionek skojarzonych chroniących przed pięcioma chorobami oraz na wprowadzenie nowej szczepionki przeciwko pneumokokom w Afganistanie. Te szczepionki pomagają w chronieniu przed chorobami powodującymi najwięcej zgonów wśród dzieci poniżej piątego roku życia, łącznie z zapaleniem płuc, błonicą, krztuścem (kokluszem), tężcem, zapaleniem wątroby typu B, oraz Haemophilus influenzae typu B, która powoduje zapalenie opon mózgowych.

Pozostałe 34 miliony przeznaczonych funduszy zostaną przekazane na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF, aby dostarczyć szczepionki przeciwko polio w Afganistanie i Pakistanie. Chociaż na całym świecie zachorowalność na polio została zredukowana o 99% w ciągu ostatnich 20 lat, Afganistan i Pakistan to dwa z zaledwie czterech krajów, w których przenoszenie polio nie zostało powstrzymane. Do dzisiaj cyklicznie występują zakażenia tą wyniszczającą chorobą wśród ludności obydwu krajów.

Partnerstwo będzie skutkowało szczepieniem około pięciu milionów dzieci w Afganistanie przeciwko sześciu śmiertelnym chorobom, oraz pomoże pracownikom Światowej Organizacji Zdrowia i UNICEF w podaniu około 35 milionom dzieci w Afganistanie i Pakistanie doustnych szczepionek przeciwko polio.

Aby obejrzeć zdjęcia w dużej rozdzielczości i informacje o pracy fundacji, proszę odwiedzić: http://www.gatesfoundation.org/press-room/Pages/news-market.aspx.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów

Wiedziona przekonaniem, że każde życie ma równą wartość, Fundacja Billa i Melindy Gates działa na rzecz pomocy wszystkim ludziom w prowadzeniu zdrowego i produktywnego życia. Fundacja koncentruje się na polepszeniu zdrowia ludzi w krajach rozwijających się oraz umożliwienia im wyjścia z głodu i skrajnego ubóstwa. W Stanach Zjednoczonych stara się ona zapewnić, aby wszyscy ludzie, szczególnie ci najbiedniejsi, mieli dostęp do możliwości potrzebnych do odniesienia sukcesu w szkole i w życiu. Fundacja, mająca siedzibę w Seattle (Waszyngton), jest prowadzona przez prezesa Jeffa Raikesa oraz współprezesa Williama H. Gatesa Seniora, pod dyrekcją Billa i Melindy Gatesów oraz Warrena Buffetta. Więcej informacji na stronie http://www.gatesfoundation.org lub na Facebooku

(http://www.facebook.com/billmelindagatesfoundation) i Twitterze (http://twitter.com/gatesfoundation).

Wsparcie humanitarne Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla Afganistanu i Pakistanu

Afganistan

W 2009 r. szeroko rozpowszechnione zagrożenia, nasilająca się przemoc, ubóstwo, utrzymujący się stale niedorozwój oraz klęski żywiołowe w postaci trzęsień ziemi i powodzi przyczyniły się do zwiększenia istniejącego w Afganistanie zagrożenia głodem. Krajowa Ocena Ryzyka i Podatności 2007-2008 wykazała, że 7,4 miliony osób - niemal jedna trzecia populacji - nie była w stanie zdobyć wystarczającej ilości pożywienia, aby prowadzić aktywne i zdrowe życie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie przeznaczyły ponad 1,26 mld AED (343,4 mln USD) na pomoc dla Afganistanu w 2009 r., co stanowi 14% całkowitego wsparcia zagranicznego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie w ciągu roku. Chociaż wielu darczyńców ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich działało w Afganistanie, niemal 73% pomocy (918,3 mln AED) zostało przekazane w formie dotacji przez Fundusz na rzecz rozwoju Abu Dhabi. Większość tych funduszy (863,2 mln AED) zostało przeznaczonych na budownictwo, a pozostała część na transport i gospodarkę magazynową. Około 26,8 mln AED przekazano na potrzeby infrastruktury społecznej i usług.

Od 2003 roku do dziś, Zjednoczone Emiraty Arabskie, mają znaczący wkład w dobroczynność. Za pośrednictwem takich organizacji jak Czerwony Półksiężyc, hojne datki złożone przez obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz wolontariuszy przyczyniły się do budowy następujących obiektów:

- 11 szkół, do których uczęszcza 300 uczniów dziennie;

- sześć klinik medycznych, w których do tej pory leczyło się 35 000 afgańskich pacjentów;

- Uniwersytet Zayed (Afghanistan), w którym naukę pobiera 6 400 studentów rocznie;

- Główny szpital, w którym rocznie leczy się 7 000 pacjentów;

- 38 meczetów, z których każdy stanowi miejsce modlitwy dla ponad 300 osób;

- Biblioteka publiczna obsługujące ponad 400 uczniów/studentów i pozostałych czytelników dziennie;

- Zakwaterowanie w mieście Zayed dla 200 rodzin pozbawionych domów; oraz

- 160 studni dostarczających zdrowej wody pitnej.

Pakistan

W 2009 r. około dwa miliony osób zostały pozbawione swoich domów w Dolinie Swat, w Południowym Waziristanie i pozostałych częściach pakistańskiej północno-zachodniej prowincji granicznej w wyniku starć pomiędzy armią pakistańską i Talibami. Ponadto, 20 milionów ludzi straciło dach nad głową w wyniku powodzi w regionie Pendżab na północnym wschodzie Pakistanu.

Potrzeby Pakistańczyków znacznie przewyższają możliwości rządu pakistańskiego i spotkały się z żywą reakcją ZEA. W sumie Pakistan otrzymał 1,60 mld AED od darczyńców ze ZEA. Oprócz tego, armia ZEA wysłała trzy śmigłowce Chinook w celu dostarczenia wsparcia oraz prowadzenia misji pomocowych w odległych obszarach Pakistanu, które zostały zniszczone przez powodzie.

Rząd przeznaczył środki warte 998,5 mln AED do rozdysponowania przez Fundusz na rzecz rozwoju Abu Dhabi, w odpowiedzi na propozycje projektów przedstawione przez rząd pakistański. Ponad połowa przeznaczonych środków została wydana na programy w zakresie opieki zdrowotnej, a około jedna trzecia na ogólną pomoc humanitarną, sektor, do którego należy reagowanie w sytuacjach awaryjnych, rekonstrukcja i przygotowanie na wypadek klęsk żywiołowych.

Fundacja Khalifa wielokrotnie przekazywała środki na rzecz zaspokojenia bieżących potrzeb osób pozbawionych domów, w tym jedna główna dotacja przekazana do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców o wartości ponad 55,1 mln AED, która została w pełni wykorzystana w tym roku.

Rząd ponadto przeznaczył 590,6 mln AED w ciągu roku, z czego ponad dwie trzecie zostały przekazane na projekty związane z opieką zdrowotną. Czerwony Półksiężyc w ZEA również ofiarował ponad 20,5 mln AED.

Źródło: Fundacja Billa i Melindy Gatesów

KONTAKT:

Fundacja Billa i Melindy Gatesów

e-mail: media@gatesfoundation.org

tel. +1-206-709-3400

e-mail: Simon.pearce@eaa.gov.ae

tel. +971-50-8181-627

Źródło informacji: PR Newswire

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.01.2011, 08:00
Źródło informacji PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii