Newsletter

Biznes i finanse

ALTA SA (18/2021) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii G po asymilacji

29.10.2021, 17:28aktualizacja: 29.10.2021, 17:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 18/2021

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 28 października 2021 r. uchwały Nr 1096/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Uchwała").

Na mocy Uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLTRNSU00096" ("Akcje").

Zgodnie z Uchwałą, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 5 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Spółki ALTA S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w dniu 5 listopada 2021 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLTRNSU00013" ("Warunek").

Zarząd informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym wydane zostało przez KDPW Oświadczenie nr 1290/2021, zgodnie z którym KDPW postanowiło dokonać asymilacji Akcji z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLTRNSU00013", w dniu 5 listopada 2021 r. Tym samym spełnił się w/w Warunek, o którym mowa w Uchwale.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1) pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.10.2021, 17:28
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ