Newsletter

ALTA SA (2/2024) Korekta raportu: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. wraz z treścią projektów uchwał

14.06.2024, 17:22aktualizacja: 14.06.2024, 17:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 2/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu nr 2/2024 z dnia 23.05.2025 r. w sprawie informacji o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALTA S.A. niniejszym dokonuje korekty wyżej wymienionego raportu w następującym zakresie:

- Zmianie ulega sala, w której odbędzie się Walne Zgromadzenie: zamiast Sala Biblioteka, Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Europa, adres bez zmian tj: przy ul. Zielnej 37 - Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa

- Z powodu omyłki pisarskiej w projektach uchwał oraz zestawieniu projektowanych zmian Statutu ALTA S.A. przygotowanego na podstawie art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. błędnie wskazano kwotę kapitału zakładowego Spółki tj; powinno być 15 379 845,00 zł zamiast 15.379.834,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Emitent przekazuje w załączeniu skorygowaną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Powyższe materiały oraz wszelkie inne informacje i dokumenty związane ze zwoływanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://altasa.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.06.2024, 17:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ