Newsletter

Biznes i finanse

ALTA SA (22/2021) Asymilacja akcji serii H z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym

13.12.2021, 20:11aktualizacja: 13.12.2021, 20:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 22/2021

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 13 grudnia 2021 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Watościowych S.A. ("KDPW") oświadczenia nr 1502/2021, zgodnie z którym KDPW postanowiło dokonać asymilacji 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLTRNSU00104" ("Akcje"), z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLTRNSU00013", w dniu 17 grudnia 2021 r. Tym samym spełnił się warunek, o którym mowa w uchwale Nr 1243/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1) pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.12.2021, 20:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ