Newsletter

Biznes i finanse

ALTA SA Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q

25.11.2021, 18:20aktualizacja: 25.11.2021, 18:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2021 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 565 677 124 152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 804 -21 814 -396 -4 911
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 364 -12 321 -299 -2 774
Zysk (strata) netto -1 364 -12 321 -299 -2 774
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 623 -1 352 137 -304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -993 5 834 -218 1 313
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 057 -4 058 1 548 -914
Przepływy pieniężne netto, razem 6 687 424 1 467 95
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) -0,09 -0,81 -0,02 -0,18
Dane odpowiednio na dzień 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
Aktywa razem 194 794 189 316 42 046 41 024
Zobowiązania długoterminowe 202 90 44 20
Zobowiązania krótkoterminowe 11 316 877 2 443 190
Kapitał własny 183 276 188 349 39 560 40 814
Kapitał zakładowy 15 130 15 130 3 266 3 279
Liczba akcji 15 130 345 15 130 345 15 130 345 15 130 345
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) 12,11 12,45 2,61 2,70

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 18:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ