Newsletter

ATLANTA POLAND SA (1/2023) Wstępne wyniki w I półroczu roku obrotowego 2022/2023.

02.02.2023, 16:09aktualizacja: 02.02.2023, 16:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2023

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych danych w I półroczu roku obrotowego 2022/2023 tj. w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2022r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 227.413 tys. zł tj. wyższe o 17,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2021/2022 oraz osiągnęła: zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 30.838 tys. zł tj. wyższy o 13,7% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022, EBITDA w wysokości 10.994 tj. wyższy o 31,1% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022 oraz zysk netto w wysokości 4.238 tys. zł tj. niższy o 9,2% w porównaniu z I półroczem roku obrotowego 2021/2022.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 z uwagi na fakt, iż wyniki finansowe są istotną informacją dla inwestorów.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2022/2023 przypada w dniu 31 marca 2023r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.02.2023, 16:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ