Newsletter

BANK MILLENNIUM SA (28/2023) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 400 milionów EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

18.09.2023, 17:40aktualizacja: 18.09.2023, 17:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 28/2023

Zarząd Banku Millennium S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 11 września 2023 r., informuje, że 18 września 2023 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu [Luxembourg Stock Exchange] wyemitowane w ramach Programu EMTN 4-letnie obligacje nieuprzywilejowane senioralne serii 1, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 400 milionów EUR ["obligacje"].

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 18 września 2023 r.

Agencja ratingowa Moody's przyznała obligacjom rating Ba2 a Fitch Ratings przyznała obligacjom rating na poziomie BB.

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.09.2023, 17:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ