Newsletter

BOŚ SA (2/2023) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

08.02.2023, 15:08aktualizacja: 08.02.2023, 15:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 2/2023

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Emila Ślązaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. i powierzyła Panu Emilowi Ślązakowi kierowanie pracami Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pan Emil Ślązak spełnia wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe.

Pan Emil Ślązak oświadczył, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Emil Ślązak

Wykształcenie:

? od 11.2017 r. Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

? od 12.2016 r. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse

? od 09.2003 r. Doktor w zakresie nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii

? 1995 - 2000 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwent kierunków: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing

W pracy naukowo-badawczej specjalizuje się w analizie rozwoju innowacji finansowych oraz modeli transformacji pośrednictwa finansowego banków. Autor lub współautor ponad 80 recenzowanych publikacji naukowych (w tym monografii "Idiosynkratyczne funkcje banku: ujęcie teoretycznopraktyczne, SGH, Warszawa 2015) i licznych ekspertyz.

W 2012 r. odbył staż naukowy w School of Economics and Finance - Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia). Członek wielu organizacji naukowych, w tym Polskiego Związku Finansów i Bankowości (Polska), Alumni Global Village Program Lehigh University (USA), Fachkommission Wirtschfts- und Sozialwissenschaften im. J.G. Herder-Forschungsrat (Niemcy) i European Money and Finance Forum SUERF (Austria).

Prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Nowa Zelandia).

Wykładowca na studiach podyplomowych oraz dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Doświadczenie zawodowe:

? od 11.2017 r. kierownik Zakładu Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

? od 2016 r. Bank Ochrony Środowiska S.A. - członek Rady Nadzorczej

? 11.2022 - 02.2023 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu

? 06.2020 - 11.2020 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu

? 06.2019 - 11.2019 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. członka zarządu

? 06.2017 - 09.2017 Bank Ochrony Środowiska S.A. - p.o. prezesa zarządu

? 2014 - 2018 Alumetal S.A. - członek Rady Nadzorczej

? 2010 - 2019 HighSky Brokers a.s. - risk manager

? 2005 - 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - ekspert w sekcji: Bankowość i Rynki Finansowe

? 2008 - 2009 Bankowy Fundusz Gwarancyjny - doradca prezesa zarządu

? 2006 - 2008 Bank BPH S.A. - członek Rady Nadzorczej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.02.2023, 15:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.