Newsletter

Carbon-Free Europe przedstawia nowy model systemów energetycznych

09.06.2023, 09:34aktualizacja: 09.06.2023, 09:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

W przeprowadzonym w ostatnim czasie badaniu przeanalizowano postępy Europy w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej przy użyciu najnowocześniejszych modeli systemów energetycznych, aby ocenić ostatnie zmiany w polityce energetycznej i kosztach technologii.

BRUKSELA, 8 czerwca 2023 /PRNewswire/ -- Organizacja Carbon-Free Europe (CFE) we współpracy z Evolved Energy Research opublikowała dziś najnowszy roczny raport na temat dekarbonizacji, który dostarcza wglądu w postępy Europy w kierunku osiągnięcia neutralności węglowej, wykorzystując najnowocześniejsze modele systemów energetycznych do oceny ostatnich zmian w polityce energetycznej i kosztach technologii.

Tegoroczna analiza zawiera wytyczne dotyczące bieżącej polityki unijnej, w tym ustawy o zerowym zużyciu energii w przemyśle, reformy rynku energii elektrycznej, krajowych planów energetycznych i klimatycznych, strategii inwestycyjnej dla planu przemysłowego Zielonego Ładu oraz celów na rok 2040. Nakreślono również kierunek, w jakim powinna podążać Europa, aby zrealizować ciążące na niej zobowiązania klimatyczne.

Rosyjska inwazja na Ukrainę uwypukliła kryzys dostaw energii i cen, który wynika z uzależnienia Europy od paliw kopalnych. Analiza CFE pokazuje, w jaki sposób unijne programy „Fit for 55” i „REPowerEU” stworzyły podstawy ku temu, by zrezygnować z rosyjskiego gazu ziemnego i otworzyły drogę do przyspieszenia transformacji energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu suwerenności energetycznej Europy.

Najważniejsze wnioski

  1. Ukraina może stać się wyjątkowym dostawcą zarówno czystej energii elektrycznej, jak i wodoru dla reszty Europy, wnosząc wkład w postaci blisko 100 GW nowej energii wiatrowej i słonecznej do roku 2050, co odpowiada blisko 20% obecnej ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł na terenie Unii Europejskiej.
  2. Unia Europejska będzie musiała zbudować nową infrastrukturę – sieci elektroenergetyczne, rurociągi wodorowe i rurociągi CO2 – w bezprecedensowym tempie, aby utrzymać gospodarkę opartą na czystej energii, co będzie wymagać szybszego ustalenia lokalizacji, wydawania pozwoleń i finansowania projektów.
  3. Konieczne jest, aby Unia Europejska uprościła zasady krótkoterminowego finansowania i wsparcia na rzecz badań i rozwoju w zakresie innowacyjnych technologii niezbędnych do długofalowej dekarbonizacji.
  4. Wspieranie elastyczności (np. poprzez reformę projektu rynku energii elektrycznej i aktualizację projektu stawek z uwzględnieniem kosztów ogólnosystemowych) ma kluczowe znaczenie w kontekście niezawodnego i przystępnego cenowo działania sieci czystej sieci energetycznej.
  5. Niektóre kraje maksymalnie wykorzystają swój potencjał w zakresie zasobów odnawialnych, podkreślając znaczenie długofalowego planowania ograniczeń zasobów i dostępności gruntów.

„W rocznym raporcie na temat dekarbonizacji opracowanym przez Carbon-Free Europe podkreślono, że Europa jest w stanie zrealizować cele klimatyczne i energetyczne bez konieczności powrotu do paliw kopalnych, pomimo obecnego kryzysu energetycznego i wzrostu kosztów ‒ powiedziała współzałożycielka CFE Lindsey Walter. - W miarę jak decydenci polityczni opracowują i finalizują elementy GDIP, należy podejść priorytetowo do modelu uwzględniającego rozwiązania technologiczne, by zapewnić Europie nie tylko niezależność energetyczną, ale także wzmocnić jej globalną konkurencyjność na rynku czystej energii”.

„Efektywna i skuteczna droga do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050 będzie opierać się na osiągnięciu równowagi pomiędzy krótko- i długoterminowym planowaniem strategicznym w Unii Europejskiej ‒ powiedziała Isabelle Chan, starszy doradca ds. badań w CFE. - W miarę podejmowania przez kraje wysiłków na rzecz włączenia nowych celów klimatycznych do swoich krajowych planów energetyczno-klimatycznych, w tym przewidzianych w programach >>Fit for 55<< i >>REPowerEU<<, aby odnieść sukces, muszą one również brać pod uwagę potencjał i jakość zasobów odnawialnych, bariery społeczne, ograniczenia w użytkowaniu gruntów i transgraniczne przepływy energii z sąsiednimi regionami. Najnowsza analiza modelowania Carbon-Free Europe podkreśla znaczenie tego podejścia i wskazuje kroki, jakie muszą podjąć europejscy liderzy klimatyczni, aby sprostać temu wyzwaniu".

W zeszłym roku organizacja Carbon-Free Europe przedstawiła swój pierwszy model systemów energetycznych, w ramach którego zidentyfikowało pięć różnych ścieżek dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, mających umożliwić realizację zobowiązań w zakresie zerowej emisji netto do 2050 roku.

Carbon-Free Europe

Carbon-Free Europe działa w całej Europie na rzecz rozszerzania wsparcia dla ambitnego programu dekarbonizacji i wysiłków ukierunkowanych na innowacje i modernizację europejskich systemów energetycznych. Poprzez połączenie najnowocześniejszych badań i działań wspierających, organizacja stara się zachęcić rządy krajowe do wdrażania rozwiązań technologicznych opartych na czystej energii, niezbędnych do osiągnięcia zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku.

W celu uzyskania dalszych informacji, danych technicznych dotyczących modelowania lub wywiadów z Lindsey Walter, prosimy o kontakt z Kreab pod numerem telefonu: + 44 (0)7766 990075 lub pocztą elektroniczną: soyama@kreab.com.

Źródło: Carbon-Free Europe

Źródło informacji: PR Newswire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.06.2023, 09:34
Źródło informacji PR Newswire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.