Newsletter

Biznes i finanse

DEVELIA SA (3/2022) Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

05.01.2022, 17:36aktualizacja: 05.01.2022, 17:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 3/2022

Zarząd Develia S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 5 stycznia 2022r. w trybie art. 69 ust 2 pkt 1 ppkt a) i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, że w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 30 grudnia 2021 r. przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander ("Aviva OFE"), posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 12,223% ogólnej liczby głosów w Spółce, Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 3 stycznia 2022r. Aviva OFE posiadał 63.644.083 sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,22% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 63.644.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,22% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rozliczenia ww. transakcji, na dzień 4 stycznia 2022r. Aviva OFE posiadał 64.644.083 sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,44% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 64.644.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,44% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie Aviva OFE poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy oraz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.01.2022, 17:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ