Newsletter

Biznes i finanse

DEVELIA SA (65/2021) Wyznaczenie pierwszego i ostatniego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

15.12.2021, 09:44aktualizacja: 15.12.2021, 09:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 65/2021

Zarząd DEVELIA S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 64/2021 z dnia 08.12.2021 oraz nr 55/2021 z dnia 27.09.2021 r., informuje o uzyskaniu w dniu dzisiejszym tj. 15.12.2021 r. informacji, iż w dniu 14.12.2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1250/2021 w sprawie wyznaczenia dnia 17.12.2021 r. jako pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL1024OZ6, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLO112300036" oraz notowaniu obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą DVL1024. Jednocześnie dla obligacji określona została planowana data ostatniego notowania na dzień 26 września 2024 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.12.2021, 09:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ