Newsletter

Biznes i finanse

DEVELIA SA (69/2021) Nabycie nieruchomości przez Emitenta

29.12.2021, 14:24aktualizacja: 29.12.2021, 14:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 69/2021

Zarząd DEVELIA S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 15.12.2021 r., informuje, że w dniu 29.12.2021 r. Spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia i sprzedaży, na podstawie których nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem nieruchomości położone w Krakowie przy ul. Centralnej ("Nieruchomości"). Łączna cena nabycia obu Nieruchomości na dzień zawarcia umowy została określona na kwotę 195.000.000,00 zł netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% tj. na kwotę 239.850.000,00 zl brutto.

Przedmiotem umów jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,8957 ha ("Nieruchomość 1") oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,5609 ha ("Nieruchomość 2"). Cena za Nieruchomość 1 została określona na kwotę 152.000.000,00 zł netto, powiększona o należy podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, tj. na kwotę 186.960.000,00 zł brutto ("Cena za Nieruchomość 1"). Zgodnie z postanowieniami umowy, Cena za Nieruchomość 1 zapłacona zostanie w częściach, w wysokościach i terminach wskazanych w tej umowie. Cena za Nieruchomość 1 będzie podlegała ewentualnej waloryzacji, w zakresie części niezapłaconej, w przypadku spełnienia przyczyny waloryzacji, na zasadach i terminach wskazanych w umowie. Cena za Nieruchomość 2 została określona na kwotę 43.000.000,00 zł netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, tj. na kwotę 52.890.000,00 zł ("Cena za Nieruchomość 2").

Spółka zamierza na Nieruchomościach zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 1897 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to II kwartał 2023 roku.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.12.2021, 14:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ