Newsletter

Biznes i finanse

Dzięki przejściu na wsparcie Rimini Street Support, czołowy koreański producent mebli może skupić się na celach modernizacji w zakresie IT

20.10.2021, 12:19aktualizacja: 20.10.2021, 12:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Rimini Street
Rimini Street
ENEX wybiera Rimini Street, aby skorzystać z wysokiej jakości wsparcia i lokalnej wiedzy; planuje wykorzystać oszczędności na rocznych kosztach konserwacji, aby zaktualizować swoją infrastrukturę IT.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że ENEX, czołowy producent mebli z Korei Południowej, przeszedł na wsparcie Rimini Street Support dla swojego kluczowego systemu SAP. Dzięki zmianie dostawcy wsparcia, ENEX mógł od razu obniżyć swoje roczne opłaty za wsparcie i przekierować wewnętrzny personel IT na inicjatywy o większej wartości biznesowej, w tym plany aktualizacji i modernizacji infrastruktury IT.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20211019005188/en/

Przejście na ultra-responsywne wsparcie i konserwację pozwala przyspieszyć transformację cyfrową

Założona w 1971 r. firma ENEX jest liderem wśród producentów mebli kuchennych i pokojowych w Korei Południowej i posiada sieć dystrybucyjną online i offline. ENEX to pierwsza duża marka, która wprowadziła nowoczesne podejście do personalizowanego projektowania kuchni.

ENEX przeniósł się do Rimini Street opierając się na znakomitej reputacji firmy w zakresie świadczenia ultra-responsywnych usług wsparcia, w tym wsparcia wszelkich dostosowanych ustawień oraz wysokim średnim wyniku zadowolenia klientów na poziomie 4,9 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0 – „doskonały”). ENEX wiedział też, że zmiana dostawcy wsparcia pozwoli firmie uwolnić zasoby – czas, pieniądze i personel, aby wykorzystać je w kierunku rozwijania przyszłych inicjatyw o wysokiej wartości. Ponadto ENEX może teraz utrzymywać swoje kluczowe aplikacje SAP przez co najmniej 15 lat od chwili zmiany dostawcy. Dzięki temu nie musi już wdrażać kosztownych i uciążliwych aktualizacji do nowych wydań i wersji tylko po to, aby zachować pełne wsparcie producenta.

„W związku z przedłużającym się kryzysem COVID-19, rola optymalizacji naszej działalności IT wzrosła – powiedział Yeon-soo Kang, kierownik Działu Technologii Informacyjnej w ENEX. - Opłaty za konserwację oprogramowania SAP pochłaniały lwią część naszego budżetu IT, pomimo że aktualizacja aplikacji SAP nie była konieczna. Przenieśliśmy się do Rimini Street, aby móc maksymalizować inwestycje w kluczowe oprogramowanie, a Rimini okazało się silnym partnerem na którym możemy polegać w zakresie wsparcia naszych wewnętrznie wdrożonych systemów, a także naszej planowanej infrastruktury IT opartej na chmurze i w przyszłych projektach modernizacyjnych”.

Wysoce spersonalizowane wsparcie ze strony ekspertów

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów Rimini Street, ENEX otrzymał wsparcie konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego klienta, wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Dodatkowo, ENEX korzysta obecnie z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich zdarzeń o Priorytecie 2.

„Kierownicy IT w Korei ciągle mierzą się z tematem wprowadzania kluczowych inicjatyw, które pomogą ich przedsiębiorstwom odmieniać się i rozwijać, ale często nie wiedzą, skąd wziąć fundusze na te inicjatywy, gdy tak duża część ich budżetu IT jest zamknięta w systemie ERP – powiedział Hyungwook “Kevin” Kim, kierownik regionalny dla Korei, Rimini Street. - Wybierając wsparcie Rimini Street, ENEX był w stanie uwolnić cenne zasoby, odzyskać kontrolę nad swoimi planami w zakresie IT i zacząć planować przyszłe potrzeby modernizacyjne tak, aby lepiej odzwierciedlały jego cele biznesowe na drodze do umacniania przewagi konkurencyjnej i rozwoju”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego nowego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem naszych gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211019005188/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.10.2021, 12:19
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ