Newsletter

EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

26.04.2024, 21:08aktualizacja: 26.04.2024, 21:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59 215,00 34 662,00 13 076,00 7 394,00
Koszty działalności operacyjnej 38 544,00 21 760,00 8 512,00 4 642,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 457,00 -1 917,00 12 246,00 -409,00
Zysk (strata) brutto 48 524,00 -7 516,00 10 715,00 -1 603,00
Zysk (strata) netto 39 922,00 -7 054,00 8 816,00 -1 505,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 7,99 -1,41 1,76 -0,30
Aktywa trwałe 177 655,00 129 960,00 40 030,00 27 711,00
Aktywa obrotowe 29 673,00 32 681,00 6 686,00 6 968,00
Kapitał własny 115 941,00 76 020,00 26 125,00 16 209,00
Kapitał zakładowy 4 995,00 4 995,00 1 126,00 1 065,00
Zobowiązania długoterminowe 62 109,00 48 247,00 13 995,00 10 288,00
Zobowiązania krótkoterminowe 29 278,00 38 374,00 6 597,00 8 182,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 177,00 10 785,00 2 910,00 2 301,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 764,00 -4 299,00 -2 377,00 -917,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 433,00 4 696,00 -317,00 1 002,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 23,21 15,22 5,23 3,24
Liczba akcji w sztukach 4 995 450,00 4 995 450,00 4 995 450,00 4 995 450,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.04.2024, 21:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii