Newsletter

ENEA SA (38/2023) Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2023 roku jednorazowej operacji o charakterze księgowym

13.09.2023, 19:59aktualizacja: 13.09.2023, 20:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 38/2023

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2023 roku i zakończeniem w dniu 13 września 2023 roku analiz raportu z oszacowania wartości rynkowej akcji Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. ("LWB") otrzymanego w dniu 11 września 2023 roku w związku z prowadzonym procesem negocjacji dotyczących akcji LWB zidentyfikowana została konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie wydobycie.

Powyższe zdarzenie nie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A.

Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 749 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o ok. 607 mln zł, jednocześnie przedmiotowa operacja księgowa wpłynie na zmniejszenie rzeczowych aktywów trwałych segmentu wydobycie z kwoty ok. 3 383 mln zł do kwoty ok. 2 634 mln zł.

Zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Spółka informuje, że ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.09.2023, 19:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ