Newsletter

Biznes i finanse

FEERUM SA (11/2021) zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.

25.06.2021, 18:02aktualizacja: 25.06.2021, 18:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 11/2021

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 25 czerwca 2021 roku Emitent zawarł z Santander Bank Polska S.A. ("Bank") aneks nr 004 ("Aneks") do umowy o kredyt obrotowy nr K00630/18 zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem w dniu 19 lipca 2018 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa o Kredyt Obrotowy"). Emitent informował o Umowie o Kredyt Obrotowy w Raporcie Bieżącym nr 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Raporcie Bieżącym nr 20/2018 z dnia 15 października 2018 roku oraz w Raporcie Bieżącym nr 02/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu zmieniono harmonogram spłaty kwoty głównej kredytu udzielonego na podstawie Umowy o Kredyt Obrotowy w ten sposób, ze zadłużenie z tego tytułu zostanie spłacone przez Emitenta w dwudziestu pięciu miesięcznych ratach, płatnych począwszy od dnia 29 czerwca 2021 roku, przy czym pierwsze dwadzieścia cztery raty będą w wysokości po 66.500,00 zł każda, a ostatnia, dwudziesta piąta rata płatna w dniu 29 czerwca 2023 roku, będzie w wysokości 76.500 zł.

Pozostałe postanowienia Umowy o Kredyt Obrotowy pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.06.2021, 18:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ