Newsletter

Biznes i finanse

FEERUM SA (12/2021) Informacja o zawarciu umowy na wykonanie obiektu magazynowo-suszarniczego

29.06.2021, 10:16aktualizacja: 29.06.2021, 10:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2021

Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 roku Emitent zawarł umowę ("Umowa") ze spółką Grindmeal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Tarnowa ("Zamawiający"). Przedmiotem Umowy jest wyprodukowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przez Emitenta obiektu magazynowo-suszarniczego.

Obiekt magazynowo-suszarniczy zostanie zlokalizowany w miejscowości Tarnowa, w województwie wielkopolskim.

Obiekt magazynowo-suszarniczy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku.

Zamawiający zapłaci Emitentowi wynagrodzenie z tytułu Umowy w łącznej wysokości 9.348.000,00 zł brutto (tj. 7.600.000,00 zł netto) ("Wynagrodzenie") w następujący sposób: (i) 20% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone z tytułu zaliczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; (ii) 70% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone zgodnie z postępem prac, na podstawie, sporządzanych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, protokołów odbioru prac; (iii) 10% Wynagrodzenia brutto zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru końcowego.

Emitent udzielił Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, rozpoczynającej się z chwilą dokonania odbioru końcowego.

Umowa przewiduje karę umowną obciążającą Emitenta, w przypadku zwłoki Emitenta w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym łącznie nie więcej niż równowartość 7% całkowitego Wynagrodzenia netto.

Umowa przewiduje karę umowną obciążającą Zamawiającego, w przypadku zwłoki Zamawiającego w wykonaniu określonych w Umowie zobowiązań dotyczących przygotowania placu budowy i wykonania prac ziemnych i fundamentowych, w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym łącznie nie więcej niż równowartość 7% całkowitego Wynagrodzenia netto.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Emitenta, zarówno kontraktowa oraz deliktowa, została ograniczona do szkód rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego z wyłączeniem utraconych korzyści, z zastrzeżeniem, że całkowite odszkodowanie wypłacone przez Emitenta nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 20% całkowitego Wynagrodzenia netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.06.2021, 10:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ