Newsletter

Firma Ricoh wybrała ofertę Rimini Street, by zoptymalizować i zabezpieczyć swoje instancje Oracle EBS i Oracle Database

12.06.2024, 09:16aktualizacja: 12.06.2024, 09:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/ Rimini Street, Inc.
Business Wire/ Rimini Street, Inc.
Globalny lider w dziedzinie przetwarzania obrazu wybiera narzędzia Rimini Support™ i Rimini Protect™, szukając nowej strategii planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) niezależnej od Oracle.

LAS VEGAS -- (BUSINESS WIRE) -- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że firma Ricoh Company, Ltd., globalny lider wśród dostawców rozwiązań do przetwarzania obrazu i transformacji cyfrowej, wybrał narzędzia Rimini Support™ i Rimini Protect™ celem zabezpieczenia i optymalizacji swoich istniejących środowisk Oracle EBS i Oracle Database. Działania te mają gwarantować sprawność operacyjną i bezpieczeństwo podczas pracy nad strategią planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) następnej generacji.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240611307744/pl/ 

Ricoh przygotowuje się do płynnej transformacji bez zakłóceń

Ricoh obecnie realizuje swoje procesy transakcyjne przy użyciu licznych instancji Oracle EBS i Oracle Database, jednak w firmie podjęto decyzję, że ich długoterminowa strategia IT będzie polegała na odejściu od kilku produktów Oracle.

Firma Ricoh zwróciła się do Rimini Street z prośbą o doradztwo w kwestii strategii, która ma umożliwić podtrzymanie sprawności operacyjnej oraz bezpieczeństwa i ochrony wrażliwych danych podczas transformacji cyfrowej.

„Ponieważ zdecydowaliśmy się na odejście od Oracle, naszym priorytetem było podtrzymanie i zabezpieczenie naszych obecnych systemów, a nie ich modernizacja - wyjaśnia Keisuke Hamanaka, zastępca dyrektora generalnego ds. procesów, IT i zarządzania danymi w Ricoh. - Dokonaliśmy oceny porównawczej asortymentu innych firm oferujących podobne usługi i doszliśmy do wniosku, że Rimini Street to jedyny partner, który jest w stanie obsłużyć japoński rynek, zapewniając potrzebne nam wysokiej jakości wsparcie i ochronę, za cenę możliwą do pogodzenia z naszymi celami finansowymi”.

Wydajne połączenie narzędzi Rimini Support™ i Rimini Protect™ zapewnia firmie Ricoh znaczne oszczędności i spokój

Stojąc przed wyzwaniem, jakim jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania i ochrona wrażliwych danych w trakcie planowania następnych kroków w zakresie ERP, firma Ricoh wybrała narzędzie Rimini Support, czyli nagradzane kompleksowe usługi konserwacji oprogramowania, stworzone przez Rimini Street rozwiązanie AAMS (Advanced Application and Middleware Security) do swojego systemu Oracle EBS oraz narzędzie ADS (Advanced Database Security) do swoich baz danych Oracle Database. Strategia ta zapewnia firmie Ricoh ochronę w czasie rzeczywistym przed narażeniem na ataki z wykorzystaniem luki zero-day bez większych przestojów, przy wsparciu globalnego zespołu inżynierów dysponujących rozległym know-how, dzięki którym firmowe systemy Oracle mogą pracować z pełną prędkością.

„Rimini Street oferuje atrakcyjną usługę, dzięki której zaoszczędziliśmy setki milionów jenów na kosztach modernizacji, i zatrudnia wykwalifikowanych inżynierów wsparcia technicznego, którzy są w stanie obsługiwać, a także chronić najważniejsze systemy ERP i systemy baz danych. Byliśmy w stanie przekierować zasoby przeznaczone pierwotnie na poważną modernizację EBS i jednocześnie zaoszczędzić kilka miliardów jenów - mówi Hamanaka. - Oprócz namacalnych korzyści, jakie przynosi partnerstwo z Rimini Street, usługi te zapewniają Ricoh spokój dzięki niezawodnemu zabezpieczeniu krytycznych danych w naszych bazach Oracle Database wspierających EBS”.

Rimini Protect: proaktywnie, szybko i ekonomicznie

Rimini Protect™ to proaktywne i spersonalizowane usługi i rozwiązania do zabezpieczenia oprogramowania, które przynoszą klientom następujące korzyści:

- Ochrona przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami i podatnościami,

- Szybkie wdrażanie aktualizacji Rimini Protect bez potrzeby zmiany kodu objętego ochroną oprogramowania, co ogranicza do minimum koszty wdrożenia,

- Gwarancja reakcji w ciągu 10 minut w przypadkach krytycznych o Priorytecie 1,

- Dostarczanie raportów z analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa (SVAR) - tworzonych przez Rimini Street raportów wywiadowczych zawierających analizy zgłoszonych zagrożeń dla bezpieczeństwa wraz z opcjami i strategiami zapobiegania im.

„Jako zaufany partner tysięcy organizacji na całym świecie, z dumą dostarczamy wyjątkowe połączenie kompleksowych rozwiązań informatycznych do systemów o krytycznym znaczeniu, i w ten sposób pomagamy naszym klientom osiągnąć zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele biznesowe i finansowe - mówi Gabe Dimeligio, wiceprezes Grupy i dyrektor generalny ds. Rimini Protect w Rimini Street. - Dajemy naszym klientom możliwość koncentracji zasobów na projektach zwiększających ich konkurencyjność na rynku, zapewniając im bezpieczeństwo, wsparcie techniczne i jakość, z których firma Rimini Street jest znana”.

Aby dowiedzieć się więcej o dalszych korzyściach, jakie firmie Ricoh przynosi partnerstwo z Rimini Street, kliknij TUTAJ.

Poznaj cały asortyment Rimini Street,, obejmujący szybko reagujące, cieszące się zaufaniem i sprawdzone wsparcie techniczne, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, profesjonalne usługi oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce, sprzyjające zyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostowi.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 maja 2024 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240611307744/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com 

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.06.2024, 09:16
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ