Newsletter

GK IMMOBILE SA Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q

29.05.2024, 17:11aktualizacja: 29.05.2024, 17:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2024 Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Przychody operacyjne 8 386 5 996 1 938 1 276
Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem (3 197) (2 004) (739) (427)
Zysk/ (strata) netto (3 014) (1 584) (696) (337)
Zysk na akcję (PLN) (0,04) (0,02) (0,01) (0,00)
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) (0,04) (0,02) (0,01) (0,00)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 753 1 389 405 296
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 399) (11 882) (5 869) (2 529)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 23 648 10 513 5 464 2 238
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 20 0 4
Aktywa 427 780 328 803 99 463 70 325
Zobowiązania długoterminowe 21 229 41 797 4 936 8 940
Zobowiązania krótkoterminowe 242 746 116 613 56 441 24 941
Kapitał własny 163 407 170 393 37 994 36 444

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.05.2024, 17:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ