Newsletter

Biznes i finanse

GRUPA LOTOS SA (28/2020) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2020 roku

16.10.2020, 18:40aktualizacja: 17.10.2020, 09:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 28/2020

Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 3 kwartał 2020 roku:

1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 5,4 mld PLN

2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 0,43 mld PLN; w tym:

a. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,34 mld PLN

b. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,1 mld PLN

3. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,17 mld PLN.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w omawianym okresie, na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT wpłynęły następujące zdarzenia:

1. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w segmencie wydobywczym w wysokości

0,09 mld PLN (obniżające wynik raportowany),

2. efekt LIFO na wycenie zapasów w wysokości 0,13 mld PLN (podwyższający wynik raportowany).

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 3 kwartał 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 29 października 2020 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.10.2020, 18:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ