Newsletter

GRUPA ŻYWIEC SA (3/2023) Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

27.01.2023, 16:03aktualizacja: 27.01.2023, 16:04

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 3/2023

Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej ,,Spółka'') informuje, że Spółka w dniu 27 stycznia 2023 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Wniosek").

Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 stycznia 2023 r. w sprawie wycofania akcji Grupy Żywiec Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o której podjęciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki tj. 10.271.337 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji serii I - V o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.678.342,50 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 50/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN: PLZYWIC00016.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.01.2023, 16:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.