Newsletter

GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy roczny RR

15.02.2023, 07:10aktualizacja: 15.02.2023, 07:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 870 151,00 3 482 126,00 825 491,00 760 705,00
Zysk z działalności operacyjnej 176 740,00 428 266,00 37 698,00 93 559,00
Zysk przed opodatkowaniem 134 232,00 480 485,00 28 631,00 104 967,00
Zysk netto za okres sprawozdawczy 112 203,00 402 106,00 23 933,00 87 844,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 316 947,00 638 778,00 67 604,00 139 547,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -88 947,00 -121 158,00 -18 972,00 -26 468,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -169 692,00 -581 758,00 -36 195,00 -127 091,00
Przepływy pieniężne netto 58 308,00 -64 138,00 12 437,00 -14 012,00
Aktywa, razem 2 531 641,00 2 508 447,00 539 808,00 545 386,00
Zobowiązania długoterminowe 948 230,00 83 037,00 202 186,00 18 054,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 280 500,00 2 209 321,00 273 034,00 480 350,00
Kapitał własny 302 911,00 216 089,00 64 588,00 46 982,00
Średnio ważona liczba akcji w szt 10 271 337,00 10 271 337,00
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 10,92 39,15 2,33 8,55

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.02.2023, 07:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.