Newsletter

HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

21.11.2023, 00:26aktualizacja: 21.11.2023, 00:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży 92 981 113 129 20 314 24 131
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 485 5 886 761 1 256
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -66 704 -7 404 -14 573 -1 579
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -68 368 -8 102 -14 936 -1 728
EBITDA 18 213 20 375 3 979 4 346
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 649 9 401 3 637 2 005
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 7 115 938 1 554 200
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 114 -13 536 -5 050 -2 887
Przepływy pieniężne razem 596 -3 146 130 -671
Środki pieniężne na koniec okresu 5 523 3 267 1 191 671
Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 119 105 34 119 105 34 119 105 34 119 105
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) -2,00 -0,24 -0,44 -0,05

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.11.2023, 00:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.